Zarząd Regionalny Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” Archidiecezji Przemyskiej

W dniu 2 grudnia 2017 r. podczas zebrania wyborczego Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej Archidiecezji Przemyskiej w Głowience dokonano wyboru Zarządu Regionalnego MI.

Prezes: s. Agata Maria Bujak SFMI (tel. 13 462 62 62)

Wiceprezes: Danuta Orlikiewicz

Sekretarz: Wiesława Skotnicka

Doradcy: Dorota Zadylak, Anna Supel, Danuta Markiewicz

Doradca ds. młodzieży: s. Klara Maria Machulska SFMI

|

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Dariusz Wierzbiński
Sekretarz: Henryka Tymoczko
Członek: Barbara Stram

|

Asystent kościelny: ks. prał. Józef Niżnik


Rolą zarządu regionalnego jest:

 • Ścisła współpraca z Asystentem Diecezjalnym Stowarzyszenia w wyznaczaniu zadań dla wspólnot rycerskich w diecezji. Są to zadania wynikające z założeń programowych Rycerstwa Niepokalanej oraz programu roku duszpasterskiego w Kościele ogłaszanego przez Metropolitę Przemyskiego.
 • Współpraca z proboszczami i opiekunami wspólnot rycerskich w parafiach.
 • Zapoznawanie i rozpowszechnianie materiałów formacyjnych Zarządu Narodowego MI w Niepokalanowie i Asystenta MI prowincji krakowskiej franciszkanów, o. Piotra Cubera OFMConv.
 • Organizowanie i koordynowanie dni skupienia oraz współpracy między wspólnotami.
 • Uczestnictwo członków zarządu w spotkaniach wspólnot i służebna pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 • Organizowanie corocznych spotkań opłatkowych, na które składają się: uroczysta Msza Święta, program artystyczny o tematyce bożonarodzeniowej przygotowany przez Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej i wspólna agapa.

Zadania wyznaczone przez Zarząd Regionalny Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” Archidiecezji Przemyskiej na rok 2020
(Strachocina, 19 stycznia 2020 r.)

Nowy trzyletni program duszpasterski (2020/2023) poświęcony jest EUCHARYSTII rozumianej jako tajemnica: wyznawana, celebrowana i świętowana. Program nosi wspólne hasło: EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE.

Rok I będzie realizowany pod zawołaniem: WIELKA TAJEMNICA WIARY (2020)

Rok II: ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY (2021)

Rok III: POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA (2022)(potrzeba dawania świadectwa)

W roku 2020 zwrócimy szczególna uwagę na:

 1. Uwrażliwienie na wartość Eucharystii jako wyjątkowego daru, źródła życia.
 2. Czynne uczestnictwo w każdej Mszy świętej, w wydarzeniach parafialnych, by stały się one okazją do dialogu i wzajemnego świadectwa.
 3. Prowadzenie i uczestnictwo w adoracjach Najświętszego Sakramentu wynagradzających wszelkie zniewagi i profanacje obrażające Boga, kapłanów i ludzi wierzących.
 4. W dalszym ciągu kontynuowanie spotkań miedzywspólnotowych, które przyczyniają się do wymiany doświadczeń, wzmacniają nasze poczucie obowiązku.
 5. Uaktualnienie wspólnot Rycerstwa Niepokalanej w kierunku tworzenia nowych formacji MI tam, gdzie ich dotychczas nie ma.
 6. Promowanie czytelnictwa prasy katolickiej, zwłaszcza „Rycerza Niepokalanej”, wykorzystując ją na spotkaniach formacyjnych.
 7. Nie ustawanie w modlitwach w intencji Archidiecezji Przemyskiej, a szczególnie błagajmy o liczne  święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne.

Dziękujmy za przyjście Pana Jezusa w Tajemnicy Bożego narodzenia, za dar Eucharystii. Niech każda Msza Święta przypomina nam prawdę o miłości Boga, który stał się człowiekiem i pozostał z nami pod postacią Chleba.

Zaprośmy na duchowego przewodnika Bł. Ks. Jana Wojciecha Balickiego, określającego każda Mszę Świętą jako „CUD NAD CUDAMI”, który będzie powtarzać się aż do skończenia świata.

Bądźmy świadkami tego cudu, bądźmy apostołami Bożego Miłosierdzia, bądźmy świętymi, gdyż do tego zostaliśmy powołani (JPII).