Akt poświęcenia się

Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana

 O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, / Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, / Ty, której Bóg cały porzą­dek miłosierdzia, powierzyć raczył, / ja, niegodny grzesznik, / rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, / abyś mnie całe­go i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła / i uczyniła ze mną / wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała / i z całym mym życiem, śmiercią i wieczno­ścią, / cokolwiek Ci się podoba./

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całe­go, / bez żadnego zastrzeżenia, / do doko­nania tego, co o Tobie powiedziano: / „Ona zetrze głowę twoją”, / jako też: / „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie” / abym w Twoich niepo­kalanych i najmiłościwszych rękach / stał się użytecznym narzędziem / do zaszcze­pienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały  / w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, / a w ten sposób / do jak największego rozszerzenia / błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego, / albo­wiem gdzie Ty wejdziesz, / tam łaskę na­wrócenia i uświęcenia wypraszasz, / przez Twoje bowiem ręce / wszelkie łaski z Naj­słodszego Serca Jezusowego na nas spływają. /

K. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Prze­najświętsza

W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjacio­łom Twoim