Jak zostać rycerzem Niepokalanej?

Indywidualne wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej

Krok 1.

Krok 2.

 • Wybierz dzień na oddanie się Niepokalanej, najlepiej jakieś święto Maryjne. Lista świąt Maryjnych.
 • Przygotuj się do tego dnia przez spowiedź. Możesz też przygotowywać się do oddania poprzez odmówienie Różańca, lekturę religijnej książki itp.

Krok 3.

Dokonaj aktu oddania i przyjmij Cudowny Medalik. Jak to uczynić? Otóż:

 • W dniu wybranym na oddanie się Niepokalanej uczestnicz we Mszy Świętej w pełni (czyli z przyjęciem Komunii Świętej).
 • Zaleca się też odnowić przyrzeczenia chrztu świętego (wyrzeczenia się zła i wyznanie wiary). 
 • Odczytaj „Akt poświęcenia się Niepokalanej” ułożony przez św. Maksymiliana. Najlepiej uczynić to przed obrazem lub figurą Matki Bożej.
 • Załóż na siebie Cudowny Medalik (jeśli go nie masz, otrzymasz go po zgłoszeniu się do Ośrodka Narodowego MI w Niepokalanowie; zob. „Krok 4.”)
 • Porozmawiaj z Niepokalaną i św. Maksymilianem i zapytaj ich, jak od tej chwili możesz najlepiej służyć Bogu.
 • W dniu oddania się Niepokalanej możesz uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Odtąd będziesz własnością Maryi i Jej rycerzem!

Codziennie odmawiaj akt strzelisty: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie”.

Krok 4.

Zgłoś się do Siedziby kanonicznej MI, w której znajduje się Księga MI, np. do Ośrodka Narodowego MI w Niepokalanowie, podając następujące informacje:

 1. Oświadczenie, że z własnej i nieprzymuszonej woli pragniesz wpisać się do Rycerstwa Niepokalanej.
 2. Oświadczenie, że jesteś po Pierwszej Komunii Świętej.
 3. Dzień, w którym chcesz być wpisany do MI (zob. powyżej, „Krok 2.).
 4. Imię i nazwisko.
 5. Adres, na który mają być do Ciebie wysłane materiały MI (Dyplomik MI, Cudowny Medalik).
 6. Diecezja, w której obecnie mieszkasz.

Możesz również pobrać Deklarację włączenia się do MI, wypełnić ją i dostarczyć do Ośrodka Narodowego MI w Niepokalanowie.

Zgłoszenie możesz podać na jeden z poniższych sposobów:

 • wysłać e-mail na: naromi@op.pl
 • wysłać pocztą zwykłą na adres: Ośrodek Narodowy MI, Niepokalanów, 96-515 Teresin
 • zadzwonić do Ośrodka Narodowego MI na tel. 46 864 22 39

Krok 5.

Jeśli chcesz, możesz dołączyć do wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej.

Sprawdź, czy w Twojej okolicy istnieje taka wspólnota:

->>> W archidiecezji przemyskiej
->>> W innych diecezjach w Polsce

Możesz też przeżywać swoje oddanie się Niepokalanej w sposób indywidualny. Staraj się pogłębiać swoją więź z Jezusem i Maryją przez korzystanie z sakramentów, modlitwę oraz czytanie Biblii, książek religijnych i prasy katolickiej. Możesz skorzystać z miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. I stań się apostołem, prowadząc innych z Niepokalaną do Chrystusa.


Grupowe przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej

Jeśli jakaś grupa jest przygotowana do wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej (poznała podstawowe informacje o Stowarzyszeniu) można dokonać grupowego przyjęcia nowych członków.

Dobrze by było, aby grupa planująca takie przyjęcie skontaktowała się wcześniej z Zarządem Stowarzyszenia:

Dla archidiecezji przemyskiej:
e-mail: rycerstwo.przemyska@gmail.com
tel. s. Agata M. Bujak: 13 462 62 62 lub Danuta Orlikiewicz: tel. 13 462 63 20

Dla innych diecezji:
Ośrodek Narodowy MI, Niepokalanów, 96-515 Teresin
e-mail: naromi@op.pl
tel. 46 864 22 39

Każda z osób wyraża swoją wolę, wypełniając deklarację:
Pobierz deklaracje
Kandydaci mogą też zdeklarować się na dowolnej kartce, na której powinny znaleźć się następujące informacje:

 • wyrażenie swojej woli wstąpienia do MI
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail, jeżeli kandydat chce otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące MI na skrzynkę mailową
 • wezwanie parafii (diecezja, jeśli jest inna niż przemyska)
 • podpis

Wstąpienie do MI można przeżyć w sposób uroczysty, także podczas Mszy Świętej.
Stąd można pobrać Obrzęd uroczystego przyjęcia do Rycerstwa Niepokalanej, któremu przewodniczy kapłan.

Jeśli niemożliwe jest, by kapłan przewodniczył obrzędowi wstąpienia do MI, można dokonać tego w sposób podany powyżej jako Krok 3.

Listę przyjętych osób lub ich deklaracje należy przesłać na adres: Ośrodek Narodowy MI, Niepokalanów, 96-515 Teresin, lub na adres e-mail: naromi@op.pl (ewentualnie – dla archidiecezji przemyskiej: Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Przemyskiej, Strachocina 1a, 38-507 Sanok, e-mail: rycerstwo.przemyska@gmail.com)


Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża

Jest to forma przynależności do MI dla osób chorych i cierpiących. Członkiem RNSK zostaje każdy, kto należy do Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz wypełni dodatkowy formularz członkowski – zobowiązanie do ofiarowania w intencji Rycerstwa wszystkich cierpień i dolegliwości życiowych.

Formularz RNSK

Dowiedz się więcej o Rycerstwie Niepokalanej u Stóp Krzyża

Modlitwy rycerzy Niepokalanej u stóp Krzyża


Wszelkie pytania związane z Rycerstwem Niepokalanej można kierować na adres:

rycerstwo.przemyska@gmail.com