Jak zostać rycerzem Niepokalanej?

Indywidualne wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej

Krok 1.

Zapoznaj się z tym, czym jest Rycerstwo Niepokalanej.

Przeczytaj ABC Rycerstwa Niepokalanej.

Możesz także zapoznać się ze Statutami Generalnymi MI i Dyrektorium Narodowym MI.

Krok 2.

Wyraź swoją chęć wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej, wypełniając:

FORMULARZ

Krok 3.

Dokonaj aktu oddania i przyjmij Cudowny Medalik. Jak to uczynić? Otóż:

 • Wybierz dzień na oddanie się Niepokalanej, najlepiej jakieś święto Maryjne. Lista świąt Maryjnych.
 • Jeśli to możliwe, przygotuj się do tego dnia przez spowiedź i w tym dniu przyjmij Komunię Świętą.
  Dzięki temu w dniu wstąpienia do Rycerstwa będziesz mógł zyskać odpust zupełny.
 • Odczytaj „Akt oddania się Niepokalanej” ułożony przez św. Maksymiliana. Najlepiej uczynić to przed obrazem lub figurą Matki Bożej.
 • Załóż na siebie Cudowny Medalik (otrzymasz go po wypełnieniu formularza)

Odtąd jesteś własnością Maryi i Jej rycerzem!

Codziennie odmawiaj akt strzelisty: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie”.

Dla przypomnienia po wysłaniu formularza otrzymasz wiadomość zwrotną z powyższym wyjaśnieniem.

Krok 4.

Jeśli chcesz, możesz dołączyć do wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej. ->>> Sprawdź, czy w Twojej okolicy istnieje taka wspólnota.

Możesz też przeżywać swoje oddanie się Niepokalanej w sposób indywidualny. Staraj się pogłębiać swoją więź z Jezusem i Maryją przez korzystanie z sakramentów, modlitwę oraz czytanie Biblii, książek religijnych i prasy katolickiej. Możesz skorzystać z miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. I stań się apostołem, prowadząc innych z Niepokalaną do Chrystusa.


Grupowe przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej

Jeśli jakaś grupa jest przygotowana do wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej (poznała podstawowe informacje o Stowarzyszeniu) można dokonać grupowego przyjęcia nowych członków.

Dobrze by było, aby grupa planująca takie przyjęcie skontaktowała się wcześniej z Zarządem Stowarzyszenia:
e-mail: rycerstwo.przemyska@gmail.com
tel. s. Agata M. Bujak: 13 462 62 62

Każda z osób wyraża swoją wolę, wypełniając deklarację:
Pobierz deklaracje
Kandydaci mogą też zdeklarować się na dowolnej kartce, na której powinny znaleźć się następujące informacje:

 • wyrażenie swojej woli wstąpienia do MI
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail, jeżeli kandydat chce otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące MI na skrzynkę mailową
 • wezwanie parafii (diecezja, jeśli jest inna niż przemyska)
 • podpis

Wstąpienie do MI można przeżyć w sposób uroczysty, także podczas Mszy Świętej.
Stąd można pobrać Obrzęd uroczystego przyjęcia do Rycerstwa Niepokalanej, któremu przewodniczy kapłan.

Jeśli niemożliwe jest, by kapłan przewodniczył obrzędowi wstąpienia do MI, można dokonać tego w sposób podany powyżej jako Krok 3.

Listę przyjętych osób lub ich deklaracje należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Przemyskiej, Strachocina 1a, 38-507 Sanok, lub na adres e-mail: rycerstwo.przemyska@gmail.com


Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża

Jest to forma przynależności do MI dla osób chorych i cierpiących. Członkiem RNSK zostaje każdy, kto należy do Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz wypełni dodatkowy formularz członkowski – zobowiązanie do ofiarowania w intencji Rycerstwa wszystkich cierpień i dolegliwości życiowych.

Formularz RNSK

Dowiedz się więcej o Rycerstwie Niepokalanej u Stóp Krzyża

Modlitwy rycerzy Niepokalanej u stóp Krzyża


Wszelkie pytania związane z Rycerstwem Niepokalanej można kierować na adres:

rycerstwo.przemyska@gmail.com