Intencje Rycerstwa Niepokalanej


Intencja MI na styczeń 2023 r.

Aby pokój, który daje nam Pan Jezus, pobudzał nas do życia jak bracia,
budując braterskie współżycie i komunię.

Intencje MI na rok 2023


Styczeń

Aby pokój, który daje nam Pan Jezus, pobudzał nas do życia jak bracia, budując braterskie współżycie i komunię.


Luty

Abyśmy żyjąc w prostocie i wdzięczności, uznawali stworzenie za dar otrzymany od miłości Ojca.


Marzec

Niech Wielki Post będzie czasem sprzyjającym do prowadzenia trzeźwego i wspierającego stylu życia, pielęgnowania ufnej modlitwy i nadziei, która odnawia się każdego dnia.


Kwiecień

Aby nowość Paschy otworzyła nas na doświadczenie przekazywania Nowego Życia i na odkrycie obecności Zmartwychwstałego w każdej rzeczywistości.


Maj

Abyśmy nadal towarzyszyli wysiłkom w poszukiwaniu ekumenicznej zgody, dialogu i dialogu z innymi religiami.


Czerwiec

Abyśmy rozpoznawali idoceniali bogactwo i różnorodność darów i charyzmatów, które Duch Święty rozdziela dla dobra każdej wspólnoty i dla dobra całej rodziny ludzkiej.


Lipiec

Aby rodziny były miejscami komunii i gościnności, szkołami życia oraz codziennej i płodnej miłości.


Sierpień

Abyśmy idąc śladami św. Maksymiliana Kolbego, pozwolili się prowadzić Niepokalanej i tak jak On nadali światu barwy ufności, wewnętrznej siły i radosnego zawierzenia.


Wrzesień

Aby Słowo, które objawia nam oblicze Pana, przemieniło nas i pomogło nam żyć jako echo Jego głosu w naszych czasach i w naszej historii.


Październik

Abyśmy wraz z Maryją, Dziewicą Misji, byli obecnością Jezusa wchodzącego do każdego domu, niosącego pokój, głoszącego Królestwo i niosącego ulgę cierpiącym.


Listopad

Aby wszystkie ludy i narody uznały i szanowały świętość życia,  rodzącego się życia i wszelkiego życia ludzkiego.


Grudzień

Abyśmy uczyli się od Maryi, Pani milczenia i nadziei, że będziemy czuwać, aż narodzi się Boże Dzieciątko, Światłości, które rozjaśnia ciemności świata i daje pokój naszym sercom.


Intencje MI na rok 2022


Intencje MI na rok 2021


Intencje MI z poprzednich lat