Intencje Rycerstwa Niepokalanej


Intencja MI na wrzesień 2022 r.

Abyśmy byli gotowi do codziennej modlitwy i ofiary za nawrócenie grzeszników i uświęcenie wszystkich za pośrednictwem Niepokalanej.

Intencje MI na rok 2022

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.
(Jk 1, 22)


Styczeń

Abyśmy w 100-lecie powstania „Rycerza Niepokalanej” pamiętali o całym dziedzictwie św. Maksymiliana,
poddając je refleksji i propagując na całym świecie.


Luty

Abyśmy w tych niepewnych czasach składali naszą ufność w Niepokalanej, jak przystało na Jej rycerzy.


Marzec

Abyśmy w Wielkim Poście uświadomili sobie, że wszystko ma swój czas – czas choroby i czas uzdrowienia,
oraz zawierzyli ten czas opiece NMP Niepokalanej.


Kwiecień

Abyśmy trwali w postawie fiat Maryi realizując rycerski cel,
aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Sercem Przenajświętszym Pana Jezusa – przez Niepokalaną – połączyć.


Maj

Abyśmy w codziennej służbie rycerskiej posługiwali się wszelkimi, dostępnymi i godziwymi, środkami,
przede wszystkim zaś propagowali „Cudowny Medalik”.


Czerwiec

Abyśmy szli na cały świat i pod opieką Niepokalanej propagowali adorację Najświętszego Sakramentu,
prosząc o pokój i zdrowie dla wszystkich narodów.


Lipiec

Abyśmy nie umierali dla siebie, lecz oddawali swe życie za bliźnich, tak jak uczynił to św. Maksymilian Maria Kolbe,
dając tym przykład rycerskiej wiary i miłości.


Sierpień

Abyśmy nieustannie służąc Niepokalanej, naszemu Ideałowi – każdym swym czynem, myślą i słowem
– zachęcali wszystkich do wstąpienia w szeregi Jej Rycerstwa.


Wrzesień

Abyśmy byli gotowi do codziennej modlitwy i ofiary za nawrócenie grzeszników
i uświęcenie wszystkich za pośrednictwem Niepokalanej.


Październik

Abyśmy nie odstępowali od modlitwy różańcowej, stali na straży wiary w świecie, chroniąc jej chrześcijańskich wartości.


Listopad

Abyśmy, szczególnie w okresie Adwentu, trwali w radosnym oczekiwaniu na drugie przyjście naszego Pana,
dając przykłady wierności Niepokalanej.


Grudzień

Abyśmy za wzorem św. Maksymiliana radowali się Niepokalanym Poczęciem
i stawali się dla świata znakiem rycerskiego powołania do świętości.


Miłość bez granic ku Sercu Przenajświętszemu Pana Jezusa,
aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć,
jest naszym jedynym bodźcem.
(św. Maksymilian Maria Kolbe)


Intencje MI na rok 2021


Intencje MI z poprzednich lat