Intencje Rycerstwa Niepokalanej


Intencja MI na październik 2021 r.

Abyśmy, jako rycerze Niepokalanej, coraz bardziej rozumieli piękno pracy dla zbawienia ludzi,
które oparte jest na „tak”wypowiedzianym przez Niepokalaną
oraz na wzór żarliwości św. Maksymiliana.

Intencje MI na rok 2021

Nie umarł, oddał życie. 80. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego.


Styczeń

Abyśmy, przyjmując przesłanie męczennika z Auschwitz,
starali się być światłem w ciemnościach naszego świata, który potrzebuje nadziei.


Luty

Aby św. Maksymilian inspirował nas swoją postawą solidarności w przyjmowaniu chorych i umacnianiu przygnębionych,
głosząc Jezusa, źródło życia i nadziei.


Marzec

Aby Wielki Post był czasem sprzyjającym naszej przemianie zgodnie z kryterium miłości i solidarności, jak uczy nas św. Maksymilian.


Kwiecień

Aby radość Zmartwychwstałego wypełniała nasze serce i pozwalała nam przekazywać Jego miłość.


Maj

Aby przykład dany nam przez Niepokalaną pobudzał nas do bycia żywym znakiem owoców Ducha Świętego na tym świecie.


Czerwiec

Aby Eucharystia ożywiła naszego ducha i sprawiła, że będziemy nieść innym nadzieję i miłosierdzie.


Lipiec

Aby św. Maksymilian i Niepokalana, Matka Miłości, uczyli nas miłości,
która czyni nas lepszymi ludźmi i autentycznymi świadkami cnót chrześcijańskich.


Sierpień

Aby miłość i oddanie św. Maksymiliana stały się dla każdego rycerza bodźcem
do całkowitego i bezwarunkowego oddania się Niepokalanej.


Wrzesień

Aby nasza relacja z Niepokalaną była dojrzała i stała się fundamentem naszej drogi do świętości na wzór św. Maksymiliana.

Rozmowa o wrześniowej intencji MI z Miquelem Bordas-Prószyńskim po. prezesa Międzynarodowej Centrali Rycerstwa Niepokalanej:


Październik

Abyśmy, jako rycerze Niepokalanej, coraz bardziej rozumieli piękno pracy dla zbawienia ludzi, które oparte jest na „tak”wypowiedzianym przez Niepokalaną oraz na wzór żarliwości św. Maksymiliana.


Listopad

Aby Męczennik miłości pobudzał nas do przyjęcia radykalnego świadectwa o Królestwie Bożym.


Grudzień

Aby Dzieciątko Jezus pociągało nas swoją czułością i napełniało pokojem
tak potrzebnym sercom rozczarowanym i pozbawionym sensu życia.