Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu

Podczas wielkopostnych rekolekcji odbywających się w naszym Seminarium Duchownym w 1995 roku, prowadzący je ks. Józef Niżnik wskazał m. in. na Maryję, przez którą zawsze w okresie trudnych przemian społeczno-religijnych, dokonywało się osobiste nawrócenie, a także odrodzenie narodu oraz uświęcenie Kościoła. Rekolekcjonista, jako diecezjalny moderator Rycerstwa Niepokalanej zachęcał alumnów, by wstępowali w szeregi tego stowarzyszenia, aby w ten sposób zabezpieczyć duchowe owoce rekolekcji oraz przyczynić się w wyraźniejszy sposób do dzieła ewangelizacji Kościoła.  

Alumni chętnie podjęli tę znaną i sprawdzoną Maksymilanowską ideę i na koniec rekolekcji w dniu 29 marca 1995 roku w szeregi MI wpisało się 102 kleryków. Datę tę można przyjąć, jako początek Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Od tego czasu klerycy przez liczne spotkania, rekolekcje, sympozja, konferencje zaznajamiali się z ideą i założeniami tego Stowarzyszenia. Ze względu na dużą liczbę członków powołano zarząd wspólnoty, a pierwszym jej moderatorem został ówczesny ojciec duchowny ks. Edward Chmura.

Bracia w ramach formacji spotykali się raz w tygodniu w niedzielę, omadlając przez wstawiennictwo Niepokalanej sprawy Kościoła i Seminarium.

Od 2002 roku zmienił się zakres dziania MI, a nowym moderatorem został ks. Wacław Siwak. Zaczęto organizować spotkania, które miały podwójny charakter: modlitewny i formacyjny. Główną treścią spotkań modlitewnych był Kościół, obecność Matki Bożej oraz wiara w Jezusa Chrystusa. Spotkania te były ubogacone ciekawymi w treść konferencjami ascetycznymi. W ramach spotkań formacyjnych omawiane były spawy działalności Rycerstwa Niepokalanej w Polsce i na całym świecie. Bracia uczęszczali również w rekolekcjach, zjazdach ruchów maryjnych oraz sympozjach mariologicznych, aby przez zdobyta wiedzę móc lepiej wykonywać zadania w ramach MI.

Dwukrotnie gościliśmy w naszym Seminarium o Stanisława M. Piątka prezesa Narodowego Stowarzyszenia ,,Rycerstwa Niepokalanej”. Jego pierwsza wizyta w 2003 roku związana była z rekolekcjami wiosennymi. Podczas tych rekolekcji ojciec wyłożył cel oraz zadania Rycerstwa w czasach współczesnych. Druga wizyta z 2005 roku wiązała się z przyjęciem nowych członków do Rycerstwa niepokalanej.

Trzeba zaznaczyć, że w tym okresie Seminaryjna wspólnota mocno współpracowała z siostrami franciszkankami ze Strachociny. Klerycy gościli u sióstr na różnych spotkaniach, zjazdach czy rekolekcjach.

Obecnie w ramach działalności Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w WSD w Przemyślu prowadzone są comiesięczne spotkania modlitewne. W poszczególny miesiąc wybrany kurs prowadzi rozważania oraz śpiew ku czci Matki Bożej. Tematyka nabożeństwa jest wybierana w zależności od okresu roku liturgicznego. Raz do roku zapraszani są księża lub siostry zakonne, którzy wygłaszają konferencje o tematyce maryjne.  Od tego roku powróciliśmy do tradycji drukowania obrazków z intencjami, które każdy z braci omadla w indywidualnych modlitwach. Do dnia dzisiejszego w ramach seminaryjnej wspólnoty do MI wstąpiło 552 kleryków. Przyjął się też zwyczaj, że nowi członkowie (w większości bracia z kursu I) zostają przyjęci do wspólnoty w najpiękniejszym dniu, czyli 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia.