Strachocina: posiedzenie Diecezjalnego Zarządu Rycerstwa Niepokalanej

11 lutego 2024 roku w Strachocinie odbyło się pierwsze posiedzenie Diecezjalnego Zarządu Stowarzyszenia  „Rycerstwo Niepokalanej” Archidiecezji Przemyskiej pod przewodnictwem księdza Prałata Józefa Niżnika. W Kościele rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski 2023/2024 pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. 

Przez przyjęty sakrament chrztu staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. Przez chrzest zostaliśmy wprowadzeni do Kościoła i jesteśmy uczestnikami wspólnoty stale rodzącej się  i zwiastującej Królestwo Boże.

Jako chrześcijanie mamy obowiązek naśladować Jezusa Chrystusa i dawać świadectwo Jego miłości i  miłosierdzia wobec innych ludzi. Chrystus zaprasza nas do siebie obecnego  w Kościele. Pragnie, byśmy owocnie uczestniczyli w tej Wspólnocie Kościoła.

Rycerze Niepokalanej przyjmują to wezwanie i podejmują zadania do realizacji:

  • Podjęcie adoracji wspólnotowej jak i osobistej w intencji naszych rodzin: o miłość w rodzinie, o jedność, o życie przykazaniami Bożymi.
  • Odmawianie różańca na wzór rodziny Ulmów i Kolbów. Uczyńmy to dla Maryi, przecież to Jej nieustanna prośba, zachęcajmy znajomych, sąsiadów.
  • Czytanie prasy katolickiej, książek o tematyce religijnej, a nade wszystko Pisma Świętego.
  • Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli módlmy się w intencji naszej Ojczyzny o pokój dla niej i świata.
  • Podjęcie tygodniowej modlitwy za kapłana oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
  • Uczestniczenie w służbie potrzebującym, chorym, z niepełnosprawnością.
  • Zapoznanie się z dokumentami Soboru Watykańskiego II Apostolicam Actuositatem. Dekret o apostolstwie świeckich.