Strachocina – Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Uczeń św. Maksymiliana w Strachocinie

Inicjatorem Rycerstwa Niepokalanej w parafii był br.Innocenty Maria Wójcik OFMConv z Niepokalanowa, uczeń św. Maksymiliana. Odpoczywając w Strachocinie w październiku 1984 r., wygłosił kilka konferencji o Rycerstwie, gorąco zachęcając parafian do oddania swojego życia Niepokalanej na wzór św. Maksymiliana.

Zachęta br. Innocentego stała się myślą przewodnią dla ks. Józefa Niżnika, proboszcza parafii. Głoszone przez niego konferencje sprawiły, że 7 grudnia 1984 r. do Rycerstwa Niepokalanej wstąpiły 243 osoby. W następnych latach rocznica tego dnia była wykorzystywana do przyjmowania nowych członków do rycerskiej wspólnoty.

Grupa Rycerstwa Niepokalanej (MI-2) w Strachocinie

Stworzenie grupy w strukturach MI-2

Kolejnym pragnieniem Księdza Proboszcza było podjęcie starań, aby powołać w parafii Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej (MI-2). Z chętnymi i aktywnymi w parafii rycerzami (MI-1) odbył serię spotkań, podczas których głosił konferencje o Rycerstwie Niepokalanej jako wspólnocie stowarzyszeniowej. Spotkania te zaowocowały utworzeniem MI-2. Dnia 29 września 1999 r. dokonano wyboru zarządu (spośród członków MI-1 otwartych na nowe i bardziej zorganizowane działanie) zgodnie ze Statutami Generalnymi Rycerstwa Niepokalanej.

Wyborom przewodniczył Asystent Kościelny Rycerstwa Niepokalanej, ks. prał. Józef Niżnik, oraz ks. Adam Sycz w obecności Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. Wspólnota liczyła 20 osób. Pierwszą wybraną prezes została Danuta Orlikiewicz. Obecnie we wspólnocie jest 15 członków. Spotkania odbywają się w czwarty piątek miesiąca.

Nasza formacja

Przez cały czas trwa permanentna formacja. Przewodnim zagadnieniem spotkań jest Kościół, wiara w Jezusa Chrystusa i obecność Matki Bożej. Fundamentalną pomoc w formacji stanowi Pismo Święte, którego rozważanie jest inspiracją do czynnej pracy. Zgłębiane są materiały formacyjne Rycerstwa Niepokalanej opracowane przez o. Piotra Cubera OFMConv. Ponadto głoszone konferencje są duchowym bogactwem dostarczającym szczegółowych informacji ukierunkowujących do pracy w Rycerstwie Niepokalanej. Członkowie biorą udział w warsztatach formacyjnych, w dniach skupienia oraz w dniu modlitw Rycerstwa Niepokalanej. Jako jedna ze wspólnot istniejących w parafii uczestniczy w pracach organizowanych na rzecz parafii. Bierze udział w nabożeństwach pierwszych sobót, w uroczystościach Maryjnych, ku czci św. Andrzeja Boboli oraz uroczystościach w Roku Liturgicznym.

Przygotowywanie ołtarza na Boże Ciało

Wspólnota realizuje zadania wyznaczone przez Zarząd Regionalny Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” Archidiecezji Przemyskiej. Na rok 2020 są to:

  • Należy objąć pomocą osobę potrzebującą pomocy.
  • Przyjąć w adopcję grzesznika poprzez modlitwę za konkretną osobę, którą każdy rycerz indywidualnie wybierze.
  • Podjąć systematyczną, osobistą modlitwę o świętość kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
  • Podjąć „Godzinę dla Jezusa”, czyli trwanie na modlitewnej kontemplacji podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
  • Promować czytelnictwo prasy katolickiej, zwłaszcza „Rycerza Niepokalanej” i innych czasopism religijnych na spotkaniach.

opr. Danuta Orlikiewicz


>>>POSŁUCHAJ audycji z Radia FARA o tej wspólnocie