Sanok – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (franciszkanie)

O naszej grupie i sposobie formacji

Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii franciszkańskiej w Sanoku zostało zarejestrowane w 1998 r. Naszym opiekunem jest o. Rafał Antoszczuk OFMConv. Grupa liczy ponad 30 członków, w tym połowa regularnie uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach.

Spotykamy się systematycznie w każdą drugą niedzielę miesiąca – realizujemy program formacyjny przesyłany nam przez Zarząd Narodowy Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie i z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Zapoznajemy się też z artykułami z czasopism religijnych i poruszamy aktualne tematy.

Dwa razy w roku bierzemy udział w spotkaniach Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie, Harmężach i Strachocinie. Jesteśmy również zapraszani do innych wspólnot MI na dni skupienia.

Uczestniczymy we wszystkich parafialnych uroczystościach kościelnych, np. 40-godzinne nabożeństwo, Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, czytanie Słowa Bożego.

W pierwszą sobotę miesiąca mamy naszą Mszę Świętą z intencją Rycerstwa Niepokalanej oraz prowadzimy Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia uczestniczymy w uroczystej celebracji Mszy Świętej ze sztandarem. W czwartki po Mszy świętej o 9.00 uczestniczymy w nabożeństwie do św. Maksymiliana z ucałowaniem jego relikwii.

Podejmowane działania

Opiekujemy się kaplicą szpitalną, porządkujemy ją i stroimy kwiatami. W każdą środę modlimy się tam z chorymi, prowadzimy różaniec. Poza tym modlimy się z chorymi w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00 i w uroczystość Niepokalanego Poczęcia w Godzinie Łaski dla świata. Rozdajemy Medaliki Matki Bożej Niepokalanej. Natomiast w kościele rozdajemy je w niedziele października.

Rycerze Niepokalanej przy cudownym obrazie Matki Bożej Pocieszenia w kościele franciszkańskim w Sanoku

Rozprowadzamy co miesiąc 40 sztuk „Rycerza Niepokalanej” i 10 sztuk „Rycerzyka Niepokalanej”.

Opiekujemy się i pomagamy misji w Czimbote, pieczemy ciasta na misje święte.

Nasza duchowość

Naszym przewodnikiem duchowym jest św. Maksymilian, który poleca rycerzom, aby uczyli się od Maryi życia oddanego Bogu i Jej zawierzyli swoje życie; by naśladowali Jej pokorę i sposób przyjmowania woli Bożej. Niech Ona rozporządza naszym życiem, abyśmy się stali narzędziem w Jej ręku, aby przez Nią zdobywać świat dla Chrystusa.

opr. Barbara Stram


>>> POSŁUCHAJ audycji z Radia FARA o tej wspólnocie (24 kwietnia 2021 r.)