Sanok – Parafia pw. Chrystusa Króla

Początki

Do zainicjowania ruchu maryjnego Rycerstwo Niepokalanej doszło w 1981 r., w czasie rekolekcji parafialnych, prowadzonych przez rekolekcjonistę ks. Józefa Muchę. Motywem przewodnim nauk była wówczas cześć oddawana Matce Bożej, której ks. Józef był gorącym czcicielem. Pod wpływem zachęty ks. rekolekcjonisty, który wskazywał na Maryję jako szczególną Orędowniczkę, zawiązała się wspólnota parafialna Rycerstwa Niepokalanej. Przez comiesięczne spotkania i modlitwę członkowie Rycerstwa upraszali przez Maryję wiele łask dla rozwijającej się nowej parafii pw. Chrystusa Króla. Z biegiem czasu wielu członków rycerstwa wyjechało z Sanoka, wielu starszych odeszło do Pana po wieczną nagrodę, co spowodowało osłabienie działalności wspólnoty.

Odrodzenie

Odrodzenie Rycerstwa Niepokalanej dokonało się w roku 2002 dzięki inicjatywie s. Józefy Prodeus ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie. Rycerstwo działało jako grupa modlitewna. Spotykaliśmy się co miesiąc, modląc się i rozważając Pismo Święte. W każdą środę rycerze, wraz z wiernymi, modlili się na różańcu w intencji poszanowania życia, a w soboty w różnych intencjach. Znaczącą rolę w rozwoju Rycerstwa odegrało czasopismo „Rycerz Niepokalanej”, chętnie czytane przez członków i udostępniane niezrzeszonym parafianom.

Jako stowarzyszenie

W 2013 r. wspólnota uzyskała status Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej (MI-2), czyli grupy zorganizowanej. W uroczystość Matki Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia 2013 roku, po Mszy Świętej, której przewodniczył proboszcz, ks. Andrzej Szkoła, rycerze zebrali się w salce formacyjnej dolnego kościoła, pod przewodnictwem gospodarza parafii, aby wybrać zarząd stowarzyszenia. Funkcję prezesa powierzono Dorocie Zadylak, a opiekunem duchowym (asystentem) został ks. Stanisław Prucnal. Obecnie opiekę duchową nad grupą sprawuje ks. Damian Długosz.

Program naszej działalności

Pogłębianie własnej duchowości:
– czytanie i rozważanie Pisma Świętego, katolickich książek i czasopism, przede wszystkim „Rycerza Niepokalanej”
– uczestnictwo w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach, szczególnie do sanktuariów maryjnych.

Modlitwa, szczególnie różańcowa, w intencjach:
– własnej i bliskich
– o nawrócenie grzeszników
– za Ojczyznę
– za pokój na świecie
– za parafię i kapłanów
– w intencjach wyznaczonych przez Maryję, podawanych w „Rycerzu Niepokalanej”.

Ponadto:

  1. Przygotowujemy Duchową Adopcję.
  2. Uczestniczymy w rycerskiej Drodze Krzyżowej.
  3. Organizujemy modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, Godzinę Łaski.
  4. Prowadzimy modlitwę różańcową w soboty.
  5. W pierwszą sobotę miesiąca zamawiamy intencję Mszy Świętej wynagradzającą za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Przed Mszą Świętą odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia o nawrócenie grzeszników.
  6. W dniu 16-tym każdego miesiąca po Mszy Świętej modlimy się w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu o nawrócenie
  7. W godzinie miłosierdzia każdego dnia prowadzimy modlitwy w różnych intencjach, m. in. czwartek – modlitwa za kapłanów, piątek – za chorych, sobota – za grzeszników.

Chcemy, by przynależność do Rycerstwa była naszą konkretną drogę do świętości. Z Niepokalaną i przez Nią podejmujemy działania, aby przyczynić się do zdobycia dla Niej całego świata, aby Ona, a przez Nią Chrystus, królował w duszach wszystkich ludzi.

Rycerstwo Niepokalanej uczy nas, jak na wzór Maryi i św. Maksymiliana wypełniać swoje zadania odpowiedzialnie, systematycznie i z miłością, służąc Bogu i człowiekowi w Maryi. Dziękujemy też Bogu za to, że mamy Kaplicę Adoracji – miejsce, gdzie możemy przyjść do Jezusa i Maryi, uwielbiając Go w Najświętszym Sakramencie i dziękując za otrzymane łaski.

Zaproszenie

Siostro i Bracie,
jeżeli z całego serca kochasz Niepokalaną, jeżeli pragniesz oddać siebie bezgranicznie i stać się narzędziem w Jej rękach, tak aby mogła posłużyć się Tobą w zdobywaniu zagubionych dusz dla Chrystusa – PRZYJDŹ DO NAS!

Jeżeli czujesz się zagubiony, samotny, zraniony, upadłeś i pragniesz odnaleźć Chrystusa – PRZYJDŹ DO NAS!

Niepokalana czeka na Ciebie,
przytuli, ukoi, pokrzepi, wskaże drogę,
a w nas, rycerzach, znajdziesz oddanych braci i siostry.

Czekamy na Ciebie każdego dnia, zasil szeregi rycerstwa!

Spotkania grupy odbywają się w drugi wtorek miesiąca w salce formacyjnej w dolnym kościele, po Mszy Świętej sprawowanej w intencjach rycerskich. Na potkaniach rozważamy Słowo Boże pod przewodnictwem naszego opiekuna proboszcza, ks. Jacka Michno. Spotkanie dzielimy na część modlitewną i formacyjną.

opr. Dorota Zadylak


>>>Posłuchaj audycji z Radia FARA o tej wspólnocie