Rycerstwo Niepokalanej w Górkach

Koło MI przy Parafii pw. MB Wspomożycielki Wiernych w Górkach powstało w latach 90-tych XX stulecia i odnowione w 2015 r. To grupa kilkunastu osób w różnym wieku, których łączy szczególna miłość do Niepokalanej. Wspólnie rozważają tematy wyznaczone w materiałach formacyjnych Rycerstwa Niepokalanej, łączą się w modlitwie, odwiedzają sanktuaria Maryjne i dzielą się swoim doświadczeniem z lokalną społecznością. Tak na przykład zrodził się spektakl o objawieniach Fatimskich oraz spotkanie zakończone zawierzeniem Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.

O wspólnocie mówiła na falach Radia FARA jej animatorka, Agnieszka Skotnicka.

>>>POSŁUCHAJ rozmowy

Fot. Marian Cecuła i śp. Ryszard Piecuch