Przemyśl – Parafia pw. św. Marii Magdaleny (franciszkanie)

Informacje:

 • Asystent kościelny: o. Jacek Kania OFMConv
 • Prezes: Ewa Wagiel
 • Spotkania: 2. sobota miesiąca
 • Kontakt: Ewa Wagiel: 608 200 398, e-mail: ewawagiel@gmail.com

>>>Artykuły<<<


Jak to się zaczęło?

W dniu 3 kwietnia 1947 r. na kapitule konwenckiej przemyskiego klasztoru OO. Franciszkanów gwardian, o. Celestyn Gacek, podał myśl, aby przy kościele OO. Franciszkanów założyć Rycerstwo Niepokalanej w celu szerzenia kultu Maryi. Ojcowie wyrazili zgodę i gwardian zwrócił się do biskupa przemyskiego o wydanie dekretu erekcyjnego.

W dniu 6 czerwca 1947 r. bp Franciszek Barda specjalnym dekretem erekcyjnym powołał do istnienia Rycerstwo Niepokalanej. Oto treść dekretu:

…erygujemy niniejszym przy przemyskim kościele OO. Franciszkanów pobożne Stowarzyszenie Milicji Niepokalanej. Pozwalamy równocześnie na przynależenie do prymarii Milicji Niepokalanej w Rzymie…

Podpisał: bp przemyski Franciszek Barda
oraz ks. Władysław Wyderka –

kanclerz Kurii Biskupiej w Przemyślu

Od 1947 r. przy kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu prowadzona jest księga Rycerstwa Niepokalanej, gdzie do dziś wpisuje się nowo przyjętych rycerzy. Od czerwca 1947 r. do roku 2017 wpisane zostało 4737 osób.

Rycerstwo Niepokalanej od momentu jego powstania realizowało swą misję nieprzerwanie mimo prześladowań, represji i walki z Kościołem katolickim, zwłaszcza w latach powojennych.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej w wymienionym okresie była prężnym ruchem głęboko oddanym Matce Bożej. Jej członkowie i sympatycy uczestniczyli z wielkim zaangażowaniem i zapałem w życiu Kościoła, brali bardzo licznie udział w uroczystościach religijnych, które często wychodziły poza mury świątyni na teren miasta. Mieszkańcy Przemyśla masowo dołączali do procesji wraz z całymi rodzinami. Domy, balkony, wystawy pięknie przystrajano kwiatami i obrazami świętych. Szczególną opieką otaczała ludność kapliczki przydrożne, dbając o nie i modląc się.

Późniejsze lata działalności Rycerstwa Niepokalanej

Kolejne lata działalności Rycerstwa Niepokalanej przy kościele realizowane były pod hasłami, które wyznaczały:

 • listy pasterskie Episkopatu Polski oraz listy pasterskie metropolity przemyskiego
 • materiały formacyjne z Harmęż i Niepokalanowa
 • wytyczne Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Przemyskiej

W obronie ŻYCIA, RODZINY, KRZYŻA i wartości chrześcijańskich

Przez ostatnie 7 lat:

 • braliśmy udział w marszach przeciw aborcji i eutanazji
 • zbieraliśmy podpisy w obronie życia i wysłaliśmy je do Sejmu
 • włączyliśmy się w Europejską Inicjatywę Obywatelską pod nazwą „Jeden z nas”, której celem była obrona życia ludzkiego, sprzeciw przeciw aborcji i eutanazji; otrzymaliśmy podziękowania, które znajdują się w kronice
 • stojąc na straży życia ludzkiego, realizujemy naukę św. Jana Pawła II, zawartą w „Ewangelium vitea”, stawiamy sobie tu za wzór św. Maksymiliana Marię Kolbego, który oddał życie za bliźniego
 • czynimy dobro, okazujemy miłość i wsparcie innym
  Od wielu lat:
  • w sierpniu każdego roku przygotowujemy ok. 600 posiłków dla pielgrzymów ze Wschodu, podążających na Kalwarię Pacławską
  • sprzedajemy świece adwentowe, opłatki, paschaliki
  • przygotowywaliśmy paczki dla parafian
  • pomagaliśmy bliźnim przez: dobre, ciepłe słowo, wsparcie materialne, modlitwę, jałmużnę, uśmiech, realizowanie hasła: „Jesteśmy w służbie ubogich”

Rycerstwo w obronie KOŚCIOŁA I KRZYŻA

 • zebraliśmy 550 podpisów w obronie Krzyża i wartości chrześcijańskich
 • zebraliśmy podpisy w obronie mediów katolickich, aby przyznano należne miejsce TV TRWAM
 • 12.05.2012 braliśmy udział w Marszu „ STOP LAICYZACJI”, który był również manifestacją w „Obronie Życia i Rodziny”; podpisaliśmy w tej sprawie petycję do naczelnych organów władzy.

ROK 2015
„NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”
„PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA”

Wymienione wyżej hasła miały na celu uwrażliwienie członków Rycerstwa Niepokalanej na rolę i znaczenie SŁOWA BOŻEGO poprzez częste słuchanie i czytanie Ewangelii, pobożne wyznanie AKTU WIARY, pogłębianie wiedzy religijnej. W spotkaniach Rycerstwa Niepokalanej uczestniczyła prof. KUL-u Urszula Szwarc, biblistka, która omawiała wybrane tematy Pisma Świętego.

Braliśmy też udział w uroczystej Mszy Świętej w ostatnią niedzielę sierpnia 2015 r. (Wincentiada), którą celebrował i homilię wygłosił ówczesny nuncjusz papieski abp Celestino Migliore. Obok – pamiątkowe obrazki, które od niego otrzymaliśmy.

ROK 2016
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA
NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE. Przez wiarę i chrzest do świadectwa
ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE – ZNAKIEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”

Uświadamialiśmy sobie to, że łaskę chrztu świętego ustawicznie rozwijamy przez przyjmowanie sakramentów świętych, okazywanie szacunku dla Kościoła i jego Pasterzy.

75. rocznicę śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego uczciliśmy m.in. poprzez:

 • prowadzenie Drogi Krzyżowej
 • aktywny udział w nowennie ku jego czci
 • 4-osobowa delegacja Rycerstwa była obecna na uroczystości 75. rocznicy śmierci św. Maksymiliana, która odbyła się 14 sierpnia 2016 w Oświęcimiu.

JESTEŚMY AKTYWNI W ŻYCIU KOŚCIOŁA, ponieważ KOŚCIÓŁ JEST NASZYM DOMEM. Stąd udział:

 • w adoracjach Najświętszego Sakramentu
 • Drodze Krzyżowej (każdy piątek)
 • rekolekcjach
 • nowennach i wszelkich uroczystościach.


W dniu 6 marca 2016 r. kościół franciszkanów w Przemyślu otrzymał relikwie dwóch męczenników z Pariacoto, bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. o. Michała Tomaszka. Rycerstwo aktywnie uczestniczyło w tej uroczystości, której przewodniczył abp Józef Michalik. Pamięć, szacunek dla świętych Męczenników jest ważna, ale najważniejsze dla Rycerstwa jest branie z nich przykładu, by w codziennym życiu postępować zgodnie z Ewangelią i tym samym realizować przesłanie św. o. Maksymiliana: „Tylko miłość jest twórcza”.

Rok Miłosierdzia to dla nas czas pojednania zgody, darowania wszelkich krzywd. Dlatego koncentrowaliśmy się na wybaczaniu sobie wszelkich uraz i na pojednaniu.

Rok 2016 był dla nas rokiem błogosławionym także przez obchody 1050-lecia chrztu Polski. Wiara przyjęta przez Mieszka I w 966 r. była czynnikiem naszej narodowej tożsamości. Pamiętajmy, że nasz Naród zrodził się dzięki KOŚCIOŁOWI i z KOŚCIOŁEM! Dlatego umacnianie wiary, jej przekazywanie jest obowiązkiem rycerzy. Każdy z nas musi być MISJONARZEM i głosić SŁOWO BOŻE.

Rok 2017
„IDŹCIE I GŁOŚCIE”
ŚW. Brat Albert ŚWIADKIEM MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI
„STO LAT MISJI, STO LAT HISTORII RYCERSTWA NIEPOKALANEJ”

Hasło „Idźcie i głoście” Ewangelię realizujemy poprzez udział w adoracjach Najświętszego Sakramentu i modlitwy o liczne i święte powołania, kapłańskie, zakonne i misyjne.

Głosimy Ewangelię m.in. poprzez wspieranie dzieła misyjnego, adopcje duchowe i udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Tym samym odpowiadamy na wezwanie św. Jana Pawła II, że „Głosić Chrystusa, to dawać o Nim świadectwo”.

W dniu 10 czerwca 2017 r. obchodziliśmy uroczystość 70-lecia powstania Rycerstwa Niepokalanej przy kościele OO. Franciszkanów. Wzięło w niej udział ponad 100 zaproszonych gości. List gratulacyjny do naszej wspólnoty przesłał Marszałek Sejmu RP, został on odczytany przez gwardiana, o. Zbigniewa Kubita OFMConv, podczas Mszy Świętej.

W dniu 17 września 2017 r. w Strachocinie miała miejsce uroczystość z okazji 100-lecia powstania Rycerstwa Niepokalanej. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił abp Adam Szal. Z naszej wspólnoty w tym wydarzeniu wzięło udział 9 osób.
100-lecie utworzenia Rycerstwa Niepokalanej uczciliśmy także, biorąc udział w dniu skupienia na Kalwarii Pacławskiej 11 listopada 2017 r. Konferencję wygłosił o. Piotr Cuber OFMConv, asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej prowincji krakowskiej franciszkanów.

W dniu 7 października 2017 r. braliśmy udział w wielkiej modlitwie różańcowej „Różaniec do granic”. W tutejszym kościele łączyliśmy się duchowo w odmawianiu różańca z tymi, którzy udali się na tę modlitwę do wyznaczonych miejsc przy granicach naszego kraju. Różaniec święty to ratunek dla świata, który wskazała nam Matka Boża.

ROK 2018
„JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”

W tym roku czciliśmy bardzo ważne rocznice, które znalazły odzwierciedlenie w naszej działalności. Było to przede wszystkim 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Rok 2018 był również ogłoszony Rokiem abp. Ignacego Tokarczuka, budowniczego kościołów (zainicjował i wsparł budowę 420 świątyń w Archidiecezji Przemyskiej).
Hasło Roku „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” stworzyło dla nas okazję do świadomego odkrywania Ducha Świętego. Pogłębialiśmy prawdę i bogactwo Jego darów, na spotkaniach rozważaliśmy teksty biblijne. Temat ten był też poruszany podczas rekolekcji i dni skupienia, w których braliśmy udział (w Sanoku, Strachocinie, Kosinie i Przemyślu).

ROK 2019
„W MOCY BOŻEGO DUCHA”
„125. Rocznica urodzin i chrztu św. Maksymiliana Kolbe”

Powyższą tematykę realizowaliśmy poprzez korzystanie z tekstów Pisma świętego i czytanie lektury religijnej.
Rycerstwo zorganizowało przy tutejszym kościele spotkania biblijne, które odbywają się w każdą czwartą sobotę miesiąca. Od lutego 2019 r. prowadzi je prof. Urszula Szwarc.

ROK 2020
„WIELKA TAJEMNICA WIARY”

Eucharystia jest najważniejszym i świętym wydarzeniem dnia i centrum naszego życia. Czcimy ją poprzez aktywny udział we Mszach Świętych, udział Rycerstwa w wydarzenia parafii, prowadzenie drogi krzyżowej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Jako rycerze stajemy się też pierwszymi nauczycielami życia religijnego dla naszych dzieci i wnuków. Staramy się być aktywni w życiu Kościoła, który jest naszym Domem.

Na ten rok mamy również zadania wyznaczone przez Zarząd Diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Przemyskiej:

 • pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym (każdy rycerz opiekuje się jedną osobą)
 • przyjęcie modlitewnej adopcji grzesznika
 • modlitwa indywidualna i zbiorowa do Ducha Świętego
 • uczestnictwo w Mszach Świętych ku czci Matki Bożej
 • promowanie czytelnictwa prasy katolickiej

Planowaliśmy także w tym roku uczestniczyć w uroczystości beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, ale z powodu epidemii zostały one przełożone na inny termin. Rok 2020 to 100-lecie Cudu nad Wisłą, za który chcemy szczególnie dziękować Bogu przez Niepokalaną.

Inne ważniejsze wydarzenia, w których braliśmy udział

 • Prymicje o. Mateusza Wójtowicza OFMConv, pochodzącego z parafii OO. Franciszkanów
 • W 2018 r. – wizytacja kanoniczna bp. Stanisława Jamrozka, który spotkał się także z naszą wspólnotą
 • W maju 2019 – wizytacja wikariusza prowincji krakowskiej franciszkanów, o. Piotra Cubera OFMConv. Braliśmy udział we we Mszy Świętej, a na spotkaniu, w którym uczestniczył o. Wikariusz, gwardian, o. Zbigniew Kubit, oraz ojcowie z miejscowego klasztoru, prezes MI, Wiesława Skotnicka, zdawała sprawozdanie z pracy Rycerstwa za okres 3 lat
 • Udział w dniach skupienia
 • Udział w „Marszach za Życiem i Rodziną”
 • 24 kwietnia 2019 r. – „Marsz Świętości Życia” organizowany przez Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Przemyskiej
 • Spotkania międzywspólnotowe – zaprosiliśmy do nas wspólnotę MI z Kosiny, a sami uczestniczyliśmy w podobnym spotkaniu ze wspólnotą MI z parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku
 • Pomagaliśmy przy organizacji dnia skupienia młodzieży Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Przemyskiej, które odbyło się w naszym kościele 8 grudnia 2018 r. Organizatorką spotkania była s. Klara Maria Machulska, doradca ds. młodzieży w Zarządzie Archidiecezjalnym
 • Spotkania opłatkowe, spotkania wielkanocne
 • W październiku 2019 w Krakowie – udział w ogólnopolskiej uroczystości 100-lecia istnienia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. Z naszej wspólnoty pojechała tam 4-osobowa delegacja
 • 6 grudnia 2019 r., święto Matki Bożej Pocieszenia – program słowno-muzyczny pt. „MAKSYMILIAN MĘCZENNIK MIŁOŚCI” i uroczysta Msza Święta, podczas której przyjęto do Rycerstwa Niepokalanej 13 osób.

Nasze spotkania formacyjne

Rycerstwo Niepokalanej przy kościele OO. Franciszkanów prowadzi kronikę i Księgę Protokołów. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca i poprzedzone są zawsze Mszą Świętą w intencji Rycerstwa. Są to spotkania otwarte dla wszystkich chętnych.

Program spotkań:

 1. Pieśń do Ducha Świętego
 2. Omawianie materiałów formacyjnych z Cenrum św. Maksymiliana w Harmężach, które zawierają:
  • nauczanie Kościoła
  • czytanie i refleksje nt. fragmentów Pisma Świętego
  • wyjaśnianie i rozważanie fragmentów „Pism św. Maksymiliana”.
 3. Konferencja prezes MI na temat wskazany przez Zarząd Regionalny Archidiecezji Przemyskiej
 4. Sprawy Kościoła, parafii
 5. Postanowienia do dalszej pracy (na każdym spotkaniu).

Opiekunem naszej wspólnoty jest o. Jacek Kania OFMConv. Od 8 lat uczestniczy w każdym spotkaniu, omawia materiały formacyjne i prowadzi rozważania.

We Mszach Świętych i spotkaniach uczestniczą siostry z Radia FARA, pomagają wspólnie w przygotowaniu uroczystości religijnych i zaopatrują nas w prasę katolicką, zwłaszcza „Rycerza Niepokalanej”. Od kilku lat podczas Nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP wspólnie z siostrami z Radia FARA przygotowujemy program słowno-muzyczny ku czci Matki Bożej Niepokalanej (6 grudnia każdego roku).

Opr. Wiesława Skotnick


>>>Posłuchaj audycji z Radia FARA o tej wspólnocie (maj 2020 r.)