Nowa prezes MI przy Franciszkanach w Przemyślu

Wybory zarządu wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy kościele oo. Franciszkanów w Przemyślu. Druga od lewej – nowo wybrana prezes Ewa Wagiel, w środku poprzednia prezes – Wiesława Skotnicka.

W dniu 11 września 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu. Uczestniczyli w nim członkowie wspólnoty oraz gwardian klasztoru franciszkanów – o. Zbigniew Kubit, wiceprezes Zarządu Regionu Archidiecezji Przemyskiej ze Strachociny – Danuta Orlikiewicz, wiceprezes wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej ze Strachociny – Marek Sidorski i s. Paulina Januchta z Radia Fara.

Na spotkaniu wybrano nowy zarząd Wspólnoty. Prezesem zdecydowaną większością głosów została wybrana Ewa Wagiel. Ponadto do zarządu weszły: Beata Jakubiec jako wiceprezes, Wiesława Skotnicka – sekretarz , Danuta Romanowska – ekonom oraz Marta Piestral i Teresa Sztaba jako doradcy.

Zebrani rycerze złożyli ciepłe podziękowanie dotychczasowemu zarządowi na czele z poprzednią prezes Wiesławą Skotnicką. Natomiast nowo wybranemu zarządowi gratulowali i składali życzenia owocnej pracy.

Matko Boża Niepokalana, prowadź nowy zarząd i bądź zawsze i wszędzie z nami, abyśmy byli przedłużeniem Twoich rąk!

Poniżej krótka rozmowa z panią Ewą w Radiu FARA: