Mamy Rok Kolbiański

We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego 2021 r., pełniący obowiązki prezesa Centrum Międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej, Miquel Bordas Prószyński, skierował list do wszystkich rycerzy z okazji przeżywanego obecnie Roku Kolbiańskiego związanego z obchodami 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego.

W swoim liście Miquel zachęca, by w tym roku szczególnie wpatrywać się we wzór św. Maksymiliana i naśladować go.

Pragnę podzielić się z Wami pragnieniem, które przeradza się w gorącą modlitwę, aby obecny 2021 r., w którym obchodzimy 80. rocznicę chwalebnego męczeństwa św. Maksymiliana (przeżywamy „Rok Kolbiański”), stał się czasem, w którym w sposób zdecydowany chcemy naśladować jego cnoty, a szczególnie jego bezgraniczne zaufanie Niepokalanej.

Nawiązując do trudnego czasu naznaczonego pandemią, zachęca, byśmy przeżywali go, jak uczył o. Kolbe, jako codzienne bezkrwawe męczeństwo w łączności z Niepokalaną.

Św. Maksymilian praktykował ofiarę z siebie samego przez całe życie, zawsze powierzając się Matce Bożej, Pośredniczce wszystkich łask, Niepokalanie Poczętej. Oto nasz Ideał. Chodzi tu przede wszystkim o „męczeństwo nieustanne”, do którego odnosił się św. Maksymilian w konferencji w Niepokalanowie z dnia 13.06.1939: «Czy naszym ideałem jest przelanie krwi dla Chrystusa? – Jeżeli nie jednorazowo, to przez całe życie, przez sumienne zachowanie Reguły i wykonywanie obowiązków».

Autor listu pokazuje też, jak niezwykle Rok Kolbiański wpisuje się w ogłoszony 8 grudnia 2020 r. Rok Jubileuszowy św. Józefa oraz w Rok Rodziny, który zostanie zainaugurowany w Kościele Świętym 19 marca 2021 r.

Obaj, św. Józef i św. Maksymilian, są przykładami zawierzenia synowskiego, jednocześnie owocnego duchowego ojcostwa człowieka, który uczestniczy w największym ojcostwie Boga. Szczególnie w przypadku  ojca Kolbego, znaczącym jest fakt, że oddał swoje życie za  ojca rodziny, Franciszka Gajowniczka.

Nie ulega wątpliwości, że współczesne rodziny są bardzo kruche pod wieloma względami i stanowią jedno z uprzywilejowanych pól działania Rycerstwa Niepokalanej.

Następnie wszyscy rycerze Niepokalanej zostali zaproszeni do gorliwego włączenia się w „nową ewangelizację kerygmatyczną, głoszenie i posługiwanie Ewangelii nadziei” na wzór wielu świętych oddanych Maryi. W liście znajduje się podpowiedź, jak stać się autentycznym świadkiem Jezusa i na jakich polach należy się zaangażować.

Droga spotkania z naszym Panem prowadzi nas do odkrywania Go w Piśmie Świętym, w sakramentach, w Kościele i w Jego Niepokalanej Matce.

Poruszeni gorliwością kolbiańską, musimy dostrzec nowe pola misyjne, do których w tych czasach wzywa nas Matka Boża. Najpierw wskazaliśmy na środowisko rodzinne; powinniśmy nadal pracować w apostolstwie „u stóp Krzyża”, w służbie Ewangelii życia razem z chorymi, których cierpienie łączy się z odkupieńczą ofiarą Chrystusa; jest wielu rycerzy, którzy prowadzą swoją misję poprzez środki masowego przekazu: nasze bycie rycerzem Niepokalanej niech obudzi twórczą kreatywność w służbie Niepokalanej…

Wiceprezes zachęca również do włączania się w różnego rodzaju inicjatywy związane z 80. rocznicą męczeństwa św. Maksymiliana, wspólnej rycerskiej modlitwy (także online) oraz do podejmowania pokuty.

Nie tylko warto składać ofiarę w postaci umartwień i postu z własnych upodobań, bez popadania w woluntarystyczny pelagianizm, ale odpowiedzieć poprzez pokutę i zadośćuczynienie na tak wielką miłość, którą otrzymaliśmy, a którą niestety czasami odrzucamy. Kochajmy sercem Niepokalanej niekochaną miłość Jej Syna!

Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi, o co nawoływał św. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu. Kto z łatwością otworzy te drzwi, jeśli nie Maryja, gdy przylgniemy do Niej poprzez radykalne życie zawierzeniem? Zjednoczeni z Matką Bożą doświadczymy obecności Oblubieńca, Ducha Świętego, który wyprostuje naszą drogę i napełni nadprzyrodzoną radością, mimo trudności, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, a będzie ich tym więcej, im bardziej stanowcze będzie nasze zaangażowane.

Autor przypomina jednak za św. Maksymilianem, że nawet największe dzieła nie mają tak wielkiego znaczenia, jak jeden akt miłości.

Na koniec Miquel Bordas Prószyński przekazuje informację o

  • planowanej na sierpień 2021 r. światowej pielgrzymce Rycerstwa Niepokalanej do Auschwitz na centralne obchody 80-lecia męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana
  • oraz wyborach nowego prezesa Międzynarodowego Centrum Rycerstwa Niepokalanej (w związku z niedawną rezygnacją Prezes Międzynarodowej Angeli Morais).

>>> CZYTAJ/POBIERZ CAŁY LIST