Łobozew – Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Informacje:

 • Opiekun duchowy: ks. Zenon Ścirko
 • Animator: Halina Tkacz
 • Spotkania: 1. czwartek miesiąca
 • Kontakt: Stanisława Pacześniak 785 629 146, e-mail: info@umacieja.com.pl

>>>Artykuły<<<


Maryja! Zanim rozpoczniemy opowieść o naszym rycerstwie, to chcemy oddać chwałę i cześć Matce Najświętszej za łaskę odpowiedzi na Jej wezwanie do tworzenia w parafiach wieczerników modlitwy.

Skąd się wzięła nasza grupa?

Zaczęło się od rekolekcji z o. Johnem Baptistą Bashoborą w Rzeszowie, w których uczestniczyły osoby z naszej parafii. O. Bashobora zachęcał do modlitwy na różańcu różnie: w domach, wśród znajomych, w dwie – trzy osoby.
Jedna z naszych parafianek uczestnicząca w tych rekolekcjach zapragnęła wkrótce takiej modlitwy. Została ona podjęta w gronie trzech osób: Stanisława Pacześniak – mężatka, Halina Podkalicka- wdowa i Zofia Myrdek – panna. Stasia korzystała w tym czasie z kierownictwa duchowego ks. Marka Wasąga, który pobłogosławił tę inicjatywę i udzielił pewnych wskazówek. Ks. Proboszcz naszej parafii Zenon Ścirko również nam pobłogosławił i po pewnym czasie dołączył do naszej modlitwy wspólnotowej.

Naszą modlitwę rozpoczynamy od Hymnu do Ducha Świętego, następnie czytamy i rozważamy Ewangelię z danego dnia w duchu lectio divina. Za wskazówką ks. Marka Wasąga modlitwę podjęłyśmy głównie w intencji kapłanów, w duchu ekspiacyjnym.

Po prawie trzech latach takiej modlitwy, podczas rekolekcji w Medjugorie ze Wspólnotą Miłości Miłosiernej z Polańczyk,a jedna z uczestniczących – s. Józefa ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Strachocinie – podjęła temat Rycerstwa Niepokalanej i zawierzenia Matce Najświętszej. U naszej parafianki Stasi uczestniczącej również w tych rekolekcjach zrodziła się myśl, że my właściwie już jesteśmy Rycerstwem Niepokalanej. Potrzebne nam było zawierzenie i formacja.

Oddanie się Niepokalanej

Po konsultacji z ks. Proboszczem Zenonem i po nawiązaniu bliższego kontaktu z s. Józefą rozpoczęliśmy dwuetapowe przygotowanie do osobistego zawierzenia  się Niepokalanemu Sercu Maryi i do powstania Rycerstwa Niepokalanej. W dniu 19 stycznia 2020 r., w niedzielę Chrztu Pańskiego, Matce Bożej zawierzyło się około 80 parafian z Łobozewa i Teleśnicy. Z tych rycerzy wyłoniła się kilkunastoosobowa grupa MI-1, której spotkania formacyjne prowadzone przez ks. Proboszcza odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Oprócz rozważania Słowa Bożego, modlitwy różańcowej, rozważamy nauczanie Św. Maksymiliana.

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi było niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem duchowym w naszej parafii. Wraz z ks. Proboszczem staramy się ogarnąć całą naszą wspólnotę parafialną modlitwą i wsparciem duchowym. Wsłuchując się w Słowo Boże i natchnienia Ducha Świętego staramy się rozeznawać Wolę Bożą i odpowiadać na nią.

Co udało się do tej pory?

 1. Od maja do października 2020 podjęliśmy nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca z pogłębionymi rozważaniami tajemnic różańcowych i procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
 2. Odprawiliśmy dziewięć pierwszych piątków miesiąca, rozważając Mękę Pańską w stacjach Drogi Krzyżowej – w intencji naszej parafii.
 3. Przed uroczystością Świętego Józefa odprawiliśmy 9-dniową nowennę.
 4. W czasie Wielkiego Postu podjęliśmy przy pomocy Łaski Bożej 40 godzin adoracji Najświętszego Sakramentu w ramach inicjatywy „40 godzin dla Jezusa”.

Owocem naszej wspólnotowej modlitwy jest z pewnością powstanie dwóch róż różańcowych rodziców za dzieci i męskiej róży różańcowej pw. Świętego Józefa.

A co przed nami?

 1. W ,, Roku św. Józefa”  pragniemy zawierzyć nasze rodziny i parafię Niepokalanemu Sercu Maryi i podjąć modlitwę różańcową przez siedem małżeństw, tak aby nasze rodziny były omadlane każdego dnia tygodnia.
 2. Planujemy założyć prenumeratę „Rycerza Niepokalanej” i „Rycerzyka Niepokalanej”.
 3. Chcielibyśmy raz w roku zorganizować  w dogodnym czasie (myślimy o Adwencie) ,, rekolekcje Maryjne” oraz obchody rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii.
 4. Zamierzamy też zakupić Cudowny Medalik lub w innej formie znak do noszenia w czasie procesji eucharystycznych jako symbol obecności Maryi Niepokalanej w naszej społeczności lokalnej.

Wsłuchując się w Słowo Boże, natchnienia Ducha Świętego i omadlając wraz z ks. Proboszczem te wszystkie Boże sprawy , ufamy w przemożne wstawiennictwo Niepokalanej w naszym życiu i duchowe owoce, jakie według Woli Bożej dla nas przygotowała.

Rycerstwo Niepokalanej z Łobozewa

(kwiecień 2021 r.)


Mówiliśmy o naszej wspólnocie także w Radiu FARA. >>>Zachęcamy do POSŁUCHANIA audycji