Krosno – Parafia pw. Trójcy Świętej (Fara)

Rycerstwo Niepokalanej przy parafii pw. Trójcy Świętej w Krośnie powstało 27 czerwca 2019 roku. Powstanie wspólnoty poprzedziły kilkudniowe rekolekcje prowadzone przez s. Józefę Prodeus SFMI. Uwieńczeniem tego dzieła była pielgrzymka do Niepokalanowa, na którą z wdzięczności za okazane nam serce i życzliwość zaprosiliśmy s. Józefę.

Pobyt w Niepokalanowie rozpoczął się Eucharystią w intencji naszego Rycerstwa oraz adoracją Pana Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Odwiedziliśmy miejsca, w których żył i modlił się św. Maksymilian, jak również cmentarz, na którym jest pochowany Franciszek Gajowniczek. Zakończeniem pielgrzymki był słodki poczęstunek przygotowany przez Siostry Rycerstwa Niepokalanej w Lasku, Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa.

Ale nasza przygoda z Niepokalaną rozpoczęła się nieco wcześniej. Inspiracją do powstania Rycerstwa była miłość do Maryi oraz… siostry MI z Radio Fara, a w sposób szczególny s. Klara Machulska SFMI (którą poznałam rok wcześniej podczas zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi).
W naszej działalności zachęcamy właśnie do zawierzenia się Panu Jezusowi przez ręce Maryi, tak jak każdy z nas to uczynił. Jesteśmy Niewolnikami Maryi oraz wspólnie tworzymy wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Maranatha”, Maryja jest przecież Oblubienicą Ducha Świętego.

️W pierwsze soboty miesiąca prowadzimy modlitwę różańcową wraz z rozważaniami, by wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi, przyjmujemy i ofiarowujemy cierpienia Panu Bogu przez Maryję w trosce o nawrócenie grzeszników. Widząc, jak zło walczy o rodziny, my również podjęliśmy o nie walkę. 2 lutego swój początek miała Róża Różańcowa pw. Świętej Rodziny, w intencji świętości rodzin, do powstania której się przyczyniliśmy. Dbamy o nasz kościół, jak również o kapłanów w nim posługujących, w modlitwach zanosimy ich intencje, wypraszając dla nich świętość. Codzienna Eucharystia, życie w łasce uświęcającej, modlitwa różańcowa są dla nas priorytetem w drodze codziennego nawracania się. Modlimy się o miłość i jedność oraz o świętość naszą i naszych bliskich.

Koronawirus, obostrzenia związane z pandemią przesunęły w czasie plany naszego Rycerstwa. Powoli wracamy do działania. Moim osobistym celem jest zarazić Rycerzy Niepokalanej do pięknego dzieła, jakim jest oddanie części siebie potrzebującym, czyli honorowe dawstwo krwi, którego patronem jest św. Maksymilian.
Chcemy prowadzić spotkania i konferencje, które miałyby na celu przygotowanie do oddania się w niewolnictwo Maryi, oraz rozpocząć działalność apostolską, która polegałaby na wyjściu do ludzi pogubionych, poranionych przez grzech z medalikiem Niepokalanej. Pragniemy, by nasze Rycerstwo się rozrosło, by coraz więcej ludzi dowiedziało się o tym, jak każdy grzesznik cenny jest w oczach Boga.

Zdobyć cały świat przez Niepokalaną dla Chrystusa… idąc za św. Maksymilianem, to nasz cel!

Alicja Śnieżek


>>>POSŁUCHAJ audycji z Radia FARA o tej wspólnocie (wrzesień 2020 r.)