Kosina – Parafia pw. św. Stanisława Biskupa

Początki MI w Kosinie

Rycerstwo Niepokalanej w naszej parafii istniało już w okresie międzywojennym.

Reaktywowane zostało 8 grudnia 2001 r. z inicjatywy nieżyjącego już proboszcza ks. prał. Jana Rybaka i sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, które podjęły pracę wśród chorych w Domu bł. Achillesa w naszej parafii.

Do maja 2009 r. pracowaliśmy jako koło MI w gronie około 30 osób. W tym czasie liderem była Łucja Bieniasz. Opiekę nad nami sprawowały: s. Maksymiliana, s. Agata i s. Kinga. Spotkania odbywały się raz w miesiącu. Poznawaliśmy na nich życie św. Maksymiliana, jego oddanie Maryi Niepokalanej, omawialiśmy jego konferencje. Włączaliśmy się też w życie Kościoła i parafii.

A oto ważniejsze wydarzenia z kroniki naszej wspólnoty:

W piątą rocznicę powstania Rycerstwa ks. Tomasz Bąk, ówczesny wikariusz, poświęcił figurę Matki Bożej Niepokalanej ufundowaną przez Rycerstwo, Akcję Katolicką i ŁAM.

Od lutego 2009 roku rozpoczęliśmy prowadzenie różańca wynagradzającego w pierwsze soboty miesiąca, odmawialiśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, organizowaliśmy spotkania opłatkowe, braliśmy udział w czuwaniach modlitewnych w Strachocinie i innych miejscowościach, w których działa Rycerstwo Niepokalanej, odbyliśmy pielgrzymki do Niepokalanowa.

Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej mieszkanki Kosiny
z podpisem św. Maksymiliana

W maju 2009 r. włączyliśmy się w struktury Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”. We wrześniu 2012 r. prezesem została wybrana Maria Wierzbińska. Kontynuujemy dalszą działalność, podejmujemy intencję modlitwy za siebie, za potrzebujących, włączamy do działania młodzież i dzieci.

W 2013 r. pielgrzymowaliśmy do Krakowa Łagiewnik, Szczepanowa, Porąbki Uszewskiej i Tuchowa. Przyjeżdżają również do nas rycerze ze wspólnoty w Strachocinie. W 2014 r. podjęliśmy współpracę z paniami z koła MI w Rogóżnie. Wyjeżdżaliśmy również do Przemyśla i Zagórza na dni skupienia.

13 maja 2015 r. rozpoczęliśmy prowadzenie różańca fatimskiego. W lipcu odszedł z naszej parafii proboszcz, ks. Jan Majkut, a s. Agata wyjechała do Strachociny. Powitaliśmy nowego proboszcza, ks. Wiesława Twardego. 19 września 2015 r. zorganizowaliśmy dzień skupienia diecezji przemyskiej pod hasłem „Niepokalana – najkrótsza i najpewniejsza droga do Boga”. Na spotkaniu ks. Jan Rybak przybliżył zebranym postać bł. ojca Achillesa Puchały, naszego rodaka, i zrelacjonował sprowadzenie jego relikwii.

W czerwcu 2016 r. pielgrzymowaliśmy do Krakowskiego Centrum Ojca św. Jana Pawła II, Kalwarii Zebrzydowskiej i Porąbki Uszewskiej (pojechali z nami chętni parafianie).

26 sierpnia 2016 r. umarł ks. prał. Jan Rybak.

We wrześniu 2016 r. odbyły się wybory zarządu parafialnego stowarzyszenia. Na drugą kadencję prezesem została Maria Wierzbińska.

W ramach współpracy z radiem Fara nasi rycerze czytali cytaty św. Maksymilianie, braliśmy również udział w audycji rycerskiej.

Zapraszamy do posłuchania tej audycji
Radio FARA, „Kościół wspólnotą wspólnot”, 21 marca 2017 r.

W setną rocznicę objawień fatimskich zorganizowaliśmy czuwanie modlitewne, w które włączyły się młodzież i dzieci. Również w setną rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej odmawialiśmy cały różaniec i włączaliśmy się w liturgię Mszy Świętej.

9 grudnia 2017 r. został poświęcony sztandar naszego Stowarzyszenia. Organizowaliśmy czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, braliśmy udział w procesjach rezurekcyjnych i Bożego Ciała ze sztandarem i feretronem Matki Bożej Niepokalanej.

6 października 2018 r. organizowaliśmy dzień skupienia, w który wplataliśmy wątki patriotyczne z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ks. Krzysztof Szczepański, wikariusz, w konferencji nawiązał do wielkiej postaci płk. Leopolda Lisa-Kuli pochodzącego z naszej wioski.

W roku 2019 pod hasłem „ W mocy Bożego Ducha” omawialiśmy sakramenty święte i owoce Ducha Świętego. Przez wszystkie lata staramy się również pochylać nad Pismem Świętym oraz wypełniać wskazania Zarządu Diecezjalnego.

Pod koniec stycznia 2020 r. gościł w naszej parafii obraz Matki Bożej Solidarności. Z tej okazji odmawialiśmy koronkę, prowadziliśmy różaniec z rozważaniami o akcentach patriotycznych.

Obecnie pomimo trudnego okresu pandemii nadal prowadzimy różaniec w niedzielę i święta oraz koronkę. Modlimy się o ustanie szerzącego się zła, za Ojczyznę, o mądrość Polaków i za siebie nawzajem.

W Rycerstwie w parafii działa nas obecnie 9 osób, opiekuje się nami s. Maksymiliana M. Kubowicz. Cała nasza działalność uwieczniona jest w naszej kronice.

opr. Maria Wierzbińska


>>>POSŁCHAJ audycji z RADIA FARA o tej wspólnocie (listopad 2020 r.)