Konkurs muzyczny o św. Maksymilianie

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
zaprasza do udziału
w Pierwszym Ogólnopolskim Konkursie na pieśń ku czci świętego Maksymiliana Marii Kolbego
z okazji 80. rocznicy jego śmierci męczeńskiej
14 sierpnia 2021 roku

Zadaniem biorących udział w Konkursie jest ułożenie jest ułożenie pieśni (melodia i tekst) ku czci św. Maksymiliana. Tekst musi nawiązywać ściśle do życia i działalności ojca Maksymiliana. Może mieć dowolną formę: ciągłą, responsoryjną, zwrotkową, inwokacyjną, ale musi zawierać minimum dwie zwrotki (z pominięciem inwokacji).

W konkursie może uczestniczyć każda osoba bez ograniczeń wiekowych oraz bez względu na wykształcenie w zakresie kompozytorskim czy filologicznym.

Nadsyłanie utworów trwa w okresie od 8 września 2020 roku do 3 maja 2021 rokuOstateczne ogłoszenie wyników odbędzie się 29 lipca 2021 roku.

Utwory należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organista.harmeze@onet.pl, tel. 726 440 251.  Utwór powinien zostać opisany imieniem nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz kontaktowym numerem telefonu.

Utwór nagrodzony pierwszym miejscem zostanie wykonany w czasie uroczystej Eucharystii z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego przy bloku śmierci w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz 14 sierpnia 2021 roku.

REGULAMIN