HARMĘŻE: Wolni w niewoli

Na kilka dni przed obchodami 80. rocznicy męczeństwa Ojca Kolbego, 12 sierpnia 2021 r., w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach odbyła się 40. Sesja Kolbiańska. Towarzyszył jej temat: „Wolni w niewoli”, a bohaterami wygłoszonych prelekcji byli św. Maksymilian i czcigodny sługa Boży Stefan kard. Wyszyński.

Kolejne konferencje wygłosili:

  • prof. Marek Rembierz – „O wolności, władzy nad sobą i samostanowieniu. Czyn Ojca Maksymiliana i uczenie się wolności”
  • o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv – „Prymas Wyszyński – jak pozostać wolnym?”