Górki – Parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

Początki

Początki Rycerstwa Niepokalanej w Parafii p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach sięgają lat 90 – tych XX w. Wówczas proboszczem parafii był ks. Wojciech Bukowiński. To na jego zaproszenie przybyły po raz pierwszy do Górek siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej z pobliskiej Strachociny. Wśród nich była s. Józefa, która całym sercem była oddana nowej misji.

Wizyta sióstr zaowocowała powołaniem do istnienia dwóch grup Rycerstwa Niepokalanej. Pierwsza dla osób dorosłych, natomiast druga dla dzieci. Spotkania wspólnoty odbywały się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W te sobotnie dni czciciele Maryi gromadzili się w salce katechetycznej wokół sióstr, które z ogromną miłością opowiadały o Niepokalanej i Jej wielkim czcicielu – św. Maksymilianie Marii Kolbe. Swoją postawą i świadectwem wiary rozbudzały w sercach mieszkańców Górek miłość do Maryi. Siostry wspólnie z dziećmi organizowały liczne przedstawienia o tematyce Maryjnej – w tym celu uszyły dla dziewczynek należących do rycerstwa piękne niebieskie pelerynki z białymi kołnierzykami, uczyły chwalić Maryję poprzez śpiew i modlitwę, zachęcały do czytania „Małego Rycerzyka Niepokalanej”. Zachęcały również młodzież do udziału w rekolekcjach organizowanych w okresie ferii i wakacji w Strachocinie.

Ogromne zaangażowanie sióstr przyniosło piękne owoce. Jednym z nich było to, że w tym czasie wielu mieszkańców Górek oddało swoje życie w ręce Niepokalanej, stając się oficjalnie rycerzami Niepokalanej. Drugim natomiast okazało się powołanie jednej z rycerek Niepokalanej naszej parafii do zgromadzenia sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie – s. Teresy.

Odnowienie

Po kilku latach „uśpienia” wspólnota Rycerstwa Niepokalanej w Górkach wznowiła swoją działalność w czerwcu 2015 r. Wtedy to naszą parafię ponownie odwiedziły siostry ze Strachociny. W porozumieniu z ówczesnym proboszczem, ks. Stanisławem Curzytkiem, zainicjowały na nowo naszą działalność.

Obecnie wspólnota liczy 12 członków i  jest zróżnicowana pod względem wiekowym. Należą do niej panie: Elżbieta, Alfreda, Maria, Agata, Julia, Anita, Agnieszka oraz panowie: Józef, Zenon, Janusz, Mieczysław i Łukasz. Do niedawna należała do niej również pani Bogusława, która w ostatnim czasie odeszła do Pana.

Formacja

Nasze spotkania formacyjne odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Opiekunem naszej grupy jest obecny proboszcz parafii Górki ks. Tomasz Ruszel. Każde spotkanie poprzedzone jest Mszą Świętą. Po niej gromadzimy się w salce parafialnej na wspólnej modlitwie. Rozważając dzieciątek różańca, dziękujemy Maryi za wszelkie otrzymane dary i łaski oraz zanosimy do Niej prośby. Polecamy Maryi Kościół Święty na czele z ojcem świętym Franciszkiem, biskupów i kapłanów, siostry zakonne (w sposób szczególny ze Zgromadzenia Rycerstwa Niepokalanej), naszą ojczyznę, parafię, rodziny oraz wspólnotę, którą tworzymy. Przedstawiamy Maryi również intencje ukryte głęboko w naszych sercach. Śpiewem pieśni przyzywamy Ducha Świętego, aby pomógł nam owocnie przeżyć ten czas. Po modlitwie rozważamy temat spotkania przewidziany na dany miesiąc. Odbywa się to
w oparciu o materiały formacyjne opracowane przez ojców franciszkanów z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Towarzyszy temu dialog, wspólne rozważanie fragmentów Pisma Świętego, dzielenie się wiedzą biblijną, doświadczeniem wiary i świadectwem swojego życia. To wszystko sprawia, że nawzajem ubogacamy się wewnętrznie. Podczas tych spotkań podejmowane są również tematy bieżące dotyczące funkcjonowania Rycerstwa w naszej parafii.

W łączności z innymi wspólnotami MI

Przedstawiciele naszej Wspólnoty w tych ostatnich latach działalności brali udział w:

 • ogólnopolskich zjazdach Rycerstwa w Niepokalanowie,
 • zjazdach Diecezjalnych odbywających się w m.in. w Strachocinie, Kosinie i Sanoku,
 • pielgrzymkach MI Archidiecezji Przemyskiej do sanktuariów Maryjnych
  w Częstochowie, Licheniu, Niepokalanowie, w Zakopanem Krzeptówkach i Olczy oraz Ludźmierzu.

W naszej parafii

Jako Rycerstwo Niepokalanej staramy się brać również czynny udział w życiu parafii:

 • co roku organizujemy czuwanie modlitewne w święto Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej – 8 grudnia, w celu wyrażenia swojej miłości i oddania Niepokalanemu Sercu Maryi,
 • organizujemy czuwania pasyjne w Wielkim Tygodniu, podczas których rozważamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa,
 • organizujemy coroczną pielgrzymkę parafialną do Miejsca Piastowego na Nabożeństwo Fatimskie,
 • bierzemy udział w Nabożeństwach Fatimskich odbywających się w naszej parafii każdego 13. dnia miesiąca, począwszy od maja do października,
 • bierzemy udziału w corocznej pieszej pielgrzymce, która odbywa się 15 sierpnia, do sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi,
 • współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Górkach.

W porozumieniu z ks. proboszczem Stanisławem Curzytkiem zaprosiliśmy siostry Rycerstwa Niepokalanej ze Strachociny na wielkopostne rekolekcje szkolne. Siostry w bardzo prosty i zarazem wymowny sposób ukazały dzieciom i młodzieży postać Matki Bożej Niepokalanej. Spotkaniu temu towarzyszyła ogromna radość i entuzjazm. Dzieci poprzez śpiew i zabawę poznawały istotę Świąt Wielkanocnych. Natomiast młodzież miała okazję wysłuchać świadectw powołania sióstr do zgromadzenia.

W roku 2017, kiedy to obchodziliśmy 100. rocznicę objawień Fatimskich, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Górkach nasza wspólnota zorganizowała uroczystość pod hasłem „Fatima – przesłanie nadziei”. Mottem tego przedsięwzięcia były słowa: „Maryja jest Twoją bardzo czułą i serdeczną Matką, która nigdy nie przestanie czuwać nad Tobą”.

Wydarzenie to miało miejsce 14 grudnia. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice, dzieci, mieszkańcy Górek oraz okolicznych miejscowości. Swoją obecnością zaszczyciły nas również siostry ze Zgromadzenia Rycerstwa Niepokalanej ze Strachociny. To nie była zwyczajna inscenizacja, atmosfera, która towarzyszyła przygotowaniom, próbom i samemu pokazowi była wyjątkowa i niepowtarzalna. Każdy z uczestników tego przedstawienia przeżywał je na swój sposób. Uczniowie z każdym dniem dojrzewali do swojej roli, bardzo przeżywając to wydarzenie. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wcielili się w rolę owieczek, które wędrowały przez pastwiska, podskakując od czasu do czasu, prowadzone przez Pastuszków. Swoją postawą poruszyły serca wszystkich. Wspólna modlitwa, praca, rozmowy, wzajemna pomoc, zrozumienie przyniosły nieoczekiwanie pozytywne efekty. Mam przekonanie, że była to zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak i członków naszej wspólnoty niezapomniana przygoda, na którą zaprosiła nas sama Matka Boża. Dzięki tej inscenizacji szkoła w Górkach stała się Fatimą – miejscem szczególnej obecności Maryi.

Wzruszenie publiczności oraz słowa uznania pokazują, że w dzisiejszych zabieganych czasach istnieje potrzeba podejmowania inicjatyw, których celem będzie zakorzenianie w sercach młodych ludzi wartości, które są fundamentalne w życiu. Udział w uroczystości był dla wielu osób czasem refleksji, oderwania się od codziennych spraw i spojrzenia na nowo z nadzieją na swoje życie. Niezwykle wymownym momentem dla aktorów było spotkanie z siostrami zakonnymi, które wręczyły im medaliki i obrazki z wizerunkiem Niepokalanej. Była to nagroda za ich trud i zaangażowanie. Zwieńczeniem uroczystości i zarazem najważniejszym jej momentem było zawierzenie szkoły w Górkach i całej naszej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi słowami modlitwy św. Maksymiliana.

Należąc do Wspólnoty, pragniemy realizować cel Rycerstwa Niepokalanej, którym jest zdobycie dla Niepokalanej jak najwięcej dusz, bo gdzie Ona zakróluje, tam wnet umysły jaśnieją, serca oczyszczają się z grzechu, a szczęście prawdziwe, czyste, święte płynące z Najświętszego Serca Jezusowego zagości„.

Agnieszka Skotnicka


>>>POSŁUCHAJ audycji z RADIA FARA o tej wspólnocie (grudzień 2020 r.)


Fot. Marian Cecuła i śp. Ryszard Piecuch