Głowienka – Parafia pw. św. Maksymiliana (franciszkanie)

Informacje

 • Asystent kościelny:
  o. Tadeusz Głusiec OFMConv
 • Prezes: Barbara Wójcik

>>>Artykuły<<<


Rodzinne początki

Idee Rycerstwa Niepokalanej są znane w naszej parafii od dawna, a to za sprawą naszego rodaka o. Anzelma Kubita OFMConv (1893-1987), doktora teologii Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie, gwardiana klasztoru w Krakowie i Niepokalanowie, długoletniego prowincjała Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. W czasie, gdy odwiedzał swoją rodzinę, szerzył te idee wśród krewnych i znajomych, przywoził Cudowne Medaliki i różne materiały informacyjne o Rycerstwie Niepokalanej.

Grupa parafialna

Natomiast formalna wspólnota Rycerstwa Niepokalanej w naszej franciszkańskiej Parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Głowience została założona dnia 8 grudnia 1992 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Założycielem i pierwszym opiekunem naszej wspólnoty był o. Stanisław Jarosz OFMConv, a pierwszym prezesem koła przez wiele lat była pani Danuta Frydrych, o której śmiało można powiedzieć, że była i jest do dzisiaj duszą i ciałem oddana Rycerstwu Niepokalanej.

Przyjętych do Rycerstwa Niepokalanej zostało wówczas 37 osób, z których część już odeszła do domu Ojca. Od samego początku założenia Koła MI wszyscy członkowie aktywnie uczestniczyli w comiesięcznej formacji i czynnie włączali się w życie parafii.

29 czerwca, w uroczystość Piotra i Pawła, zmarł nieodżałowany  założyciel naszej wspólnoty śp. o. Stanisław Jarosz OFMConv. Kolejnymi naszymi opiekunami byli o. Gustaw Urban OFMConv, o. Euzebiusz Ciaciek OFMConv, o. Zbigniew Kluska OFMConv i obecnie od 8 lat proboszcz o. Jarosław Karaś OFMConv.

Od wyborów zarządu, które odbyły się jesienią 2011 r., nasza wspólnota ma status stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy stan liczebny członków MI-2 w naszej parafii wynosi 19 osób, z których znaczna większość uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.

Walczymy modlitwą

Jesteśmy przede wszystkim grupą modlitewną i dlatego:

 • każdego 10. dnia miesiąca, w dowód wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, dziękując za nawiedzenie naszej parafii w  kopii Jej cudownego wizerunku, modlimy się, uczestnicząc we Mszy Świętej o godzinie 20.00 połączonej z Apelem Jasnogórskim, a przed Mszą prowadzimy różaniec;
 • prowadzimy różaniec wynagradzający w pierwsze soboty miesiąca;
 • prowadzimy Drogę Krzyżową w Wielkim Poście;
 • włączamy się w oprawę liturgiczną Mszy Świętej odpustowej 14 sierpnia (św. Maksymiliana, patrona Parafii);
 • uroczyście obchodzimy nasze święto patronalne Niepokalanego Poczęcia NMP;
 • uczestniczymy w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;
 • zakładamy kolejne Margaretki i Kółka Koronkowe;
 • członkowie naszej wspólnoty należą do Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz do Pogotowia  Modlitewnego, by w nagłych przypadkach modlić się o zdrowie czy też pojednanie z Bogiem dla potrzebujących parafian (ADŚ – w naszej parafii założono we wrześniu 2018);

Rycerskie inicjatywy i wydarzenia

We współpracy z Panią Henryką Tymoczko, prezes MI przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku, dwukrotnie organizowaliśmy pielgrzymki do Niepokalanowa (na Ogólnopolski Dzień Modlitw Rycerstwa), Warszawy, Lichenia, Kalisza, Częstochowy oraz do Sanktuarium Matki Bożej  Fatimskiej na Krzeptówki, umożliwiając w ten sposób naszym parafianom pielgrzymowanie po Maryjnych szlakach.

Bierzemy udział we wszystkich dniach skupienia organizowanych w Strachocinie i w innych parafiach, systematycznie staramy się wypełniać program formacyjny wyznaczony przez Zarząd Diecezjalny.

W ramach budowania wspólnoty w roku 2018 uczestniczyliśmy w spotkaniu formacyjnym w Krośnie, a u nas gościliśmy wspólnotę z parafii oo.Franciszkanów z Sanoka.

Bierzemy udział w Zjazdach Prezesów i Animatorów MI oraz w wyborach do Zarządu Narodowego w Niepokalanowie, a także w warsztatach formacyjnych w Harmężach.

Uczestniczyliśmy w obchodach 100-lecia założenia Rycerstwa  Niepokalanej w Niepokalanowie w 2017, w 2019 r. w Krakowie w obchodach 100-lecia istnienia MI w Polsce w Krakowie w 2019.

W roku 2012 nasza wspólnota świętowała 20-lecie, a w 2017 r. 25-lecie założenia RN w naszej parafii. Z tej okazji organizowaliśmy dni skupienia. Obydwu tym spotkaniom przewodniczył Prezes Narodowy MI, o. Stanisław Piętka OFMConv, a rycerze ze wszystkich wspólnot Archidiecezji Przemyskiej byli naszymi  gośćmi.

W ostatnim czasie zakupiliśmy do naszej parafii sztandar Rycerstwa Niepokalanej, poświęcenie którego i zorganizowanie Dnia Skupienia planowaliśmy na dzień 23 maja 2020. Jednakże sytuacja epidemiologiczna, jaką mamy obecnie w świecie i w Polsce, nie pozwoliła na to. Sztandar, symbol naszego oddania się Matce Najświętszej był naszym marzeniem od wielu lat, ufamy, że  kiedy warunki na to pozwolą, będziemy mogli na tę uroczystość zaprosić wszystkie wspólnoty MI Diecezji Przemyskiej.

opr. Danuta Markiewicz


>>>Posłuchaj audycji z Radia FARA o tej wspólnocie (2 stycznia 2021 r.)