Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

O. Stanisław Maria Piętka, Prezes Narodowy MI,
przekazuje życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
dla wszystkich rycerzy Niepokalanej.


Niepokalanów Lasek,  Boże Narodzenie 2020 r.

Drodzy Rycerze Niepokalanej!

Pan Jezus powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54)). Eucharystia daje życie. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (por. J 6, 51).

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, bo tak można by nazwać chrześcijańską Wigilię Bożego Narodzenia – czas łamania się opłatkiem i składania życzeń – rozpamiętujemy w istocie TAJEMNICĘ – celebrowaną tajemnicę Eucharystii.

Oto wielka tajemnica wiary! – wykrzykujemy po gkonsekracji chleba i wina. Niejako na naszych oczach – oczach duszy – dokonuje się przemienienie chleba w Ciało, a wina w Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dokonuje się ofiara i dziękczynienie. Msza święta ma bowiem wymiar pasyjny i radosny, wszak jest pierwocinami Uczty niebiańskiej.

W naszym, ludzkim rozumieniu, zwłaszcza w tym roku – roku 100. rocznicy Cudu nad Wisłą oraz zbliżającej się 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii – Najświętsza Ofiara nabiera wyrazu szczególnej wdzięczności za tamten cud, dzięki któremu cieszymy się dzisiaj wolnością, i za tamto życie – życie i dzieło o. Kolbego, który wszystko złożył w ręce Maryi. Za jego przykładem poszli jego Rodacy w 1920 roku.

Składając Bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia nie sposób uciec od Maryi Niepokalanej, Pani z Jasnej Góry, Królowej Polski – wszechobecnej w naszej historii. Dzięki Niej zwalczyliśmy Turków i Moskali; dzięki Niej wyszliśmy zwycięsko z pandemii „czerwonej zarazy”. Dzięki Niej też zwalczymy „zarazę tęczową”. To Maryja dokonała narodowego przebudzenia w naszej Ojczyźnie w latach międzywojnia, jak i w okresie II wojny światowej oraz w czasach powojennych. I to Ona przebudzi w obecnym, jakże trudnym czasie – cały nasz Naród. W Maryi od wieków jest nasze zwycięstwo. Jest to nie tylko stwierdzenie faktu, ale i spełniające się – z woli Bożej – życzenie. Od wieków wąż starodawny czyha na piętę Niewiasty i do wieków Niepokalana Matka Boga – miażdży jego głowę.

Jeśli Maryja z nami, któż przeciwko nam? Fatimska Pani złożyła nam obietnicę, że „na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce”! Niech zatriumfuje Ono i w naszych sercach, niech ogrzeje w cieple żłóbka i kolęd. Niech opromieni zbawczą łaską celebrowanej nieustannie tajemnicy Eucharystii w naszych kościołach. Jezus, Syn Boga żywego i Maryi rodzi się wciąż i nieustannie. Dla nas. Dla ciebie. Dla mnie.

Umiłowani Rycerze Niepokalanej!

Z pieśni św. Wojciecha i z pól Grunwaldu, spod Chocimia i Wiednia, z oblężonej Jasnej Góry i Warszawy, z Cudu nad Wisłą i pod Monte Casino, w czas niezgody i pandemii – niech Bogarodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, zyszczy nam, spuści nam Kiryjelejzon! – na całą Polskę i na cały Nowy 2021 Rok, w to Boże Narodzenie 2020 roku!

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami


Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą.
W czas pandemii i niezgody
Ześlij pokój nam i zdrowie,
W każdym domu, na ulicy
Dzieci swoje miej w opiece.

A Słowo Ciałem niech się stanie
I zamieszka między nami
– w zgodzie, zdrowiu i miłości

o. Stanisław M. Piętka OFMConv, Prezes Narodowy MI