Audycja maryjna: Uległa Bożemu Słowu

Uległość może być zaletą lub wadą, zależnie od tego, czy jest odważnym wyborem woli Bożej mimo różnego rodzaju przeciwności, czy też jest poddaniem się pokusie bez walki… O postawie uległości na wzór Mary rozmawiali rycerze Niepokalanej z Harmęż na antenie Radia FARA w „Audycji maryjnej” 13 listopada 2021 r.


Postawa pokory, dziecięcego zaufania Bogu i radości jest też siłą w walce duchowej. O tym usłyszeliśmy w ostatniej już części konferencji o. Marcina Ciechanowskiego OSPPE pt. „Rola Maryi i różańca w walce duchowej”.


W audycji mieliśmy również możliwość usłyszeć nowo wybranego Prezesa Narodowego Rycerstwa Niepokalanej w Polsce – o. Ryszarda Żubera OFMConv. Wskazał on na kilka przestrzeni, w które powinny zaangażować się osoby oddane Niepokalanej. Zapewnił również, że na pewno nie zabraknie nam łaski i miłości Maryi.

Źródło: radiofara.pl