Audycja maryjna: Narodziny Kościoła

W pierwszą sobotę, 6 marca 2021 r., przed południem na antenie Radia FARA usłyszeliśmy kolejną „Audycję maryjną”. Co znalazło się w niej w niej tym razem?

Rozmowa rycerzy Niepokalanej z Harmęż

Wspólnota MI z Harmęż pod kierunkiem o. Arkadiusza Bąka OFMConv przeprowadziła rozmowę nt. „Narodziny Kościoła”. Uczestnicy audycji zatrzymali się nad momentem konania Jezusa, z którego Serca zrodził się Kościół, oraz nad obecnością pod krzyżem Maryi, która jest duchową Matką wszystkich wyznawców Chrystusa.

>>>Tutaj więcej audycji prowadzonych przez wspólnotę z Harmęż.

Relacja z młodzieżowego dnia skupienia Rycerstwa Niepokalanej

Kolejny dzień skupienia Rycerstwa Niepokalanej dla młodzieży odbył się w formie online 27 lutego 2021 r. Jaki jest cel dni skupienia, jak przebiegało spotkanie i jakie jest doświadczenie jego uczestników, mówiły s. Klara M. Machulska SFMI i Aleksandra Świś.

Więcej informacji na profilu FB „Młodzież MI Podkarpacie”.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej w Długiem

W pierwsze soboty miesiąca w „Audycji maryjnej” prezentujemy wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej z Archidiecezji Przemyskiej. Tym razem mogliśmy poznać koło MI działające przy Parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi w Długiem. Mówiła o nim rycerka Niepokalanej, Zdzisława Wojtal.

Źródło: radiofara.pl