Audycja maryjna: By Maryja była bardziej znana i miłowana

W „Audycji maryjnej” na antenie Radia FARA 20 sierpnia 2022 r. dotarliśmy do końca rekolekcji ph. „Niepokalane Serce Maryi – ratunkiem!”, które głosił ks. Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem.

Emitowane w tej audycji fragmenty konferencji dotyczyły tzw. krucjaty jednej intencji. Ks. Krzysztof wyjaśniał, czym jest krucjata oraz kto i w jaki sposób może do niej dołączyć. Krucjata to zachęta do tego, by choć w drobny sposób przyczynić się do spełnienia się Bożego pragnienia, o którym mówią objawienia fatimskie – „by Maryja była bardziej znana i miłowana”.

Całe rekolekcje „Niepokalane Serce Maryi – ratunkiem!”:

Rekolekcje można obejrzeć również na kanale Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem:


W audycji znalazła się także rozmowa rycerzy Niepokalanej z Harmęż na temat miłości nieprzyjaciół. Wzorem, w który wpatrywali się rozmówcy, był św. Maksymilian, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał życie za bliźniego.

Źródło: radiofara.pl